1403/04/03
یداله یوسفی

یداله یوسفی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09127978671

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
واکاوی تغییرات سطوح نفوذناپذیر و دمای سطح زمین در قائم شهر طاهر صفرراد، یداله یوسفی، عاطفه رضایی طالعی (1400)
تأثیر رشد شهر بر تغییرپذیری پارامتر دما در بابلسر حکیمه طالبی، عامر نیک پور، یداله یوسفی (1397)
بررسی جزیره حرارتی و اثر آن بر تغییر پذیری روز به روز دمای تابستان شهر بابل یداله یوسفی، فاطمه کاردل، همت اله رورده، مولود محتسبی خلعتبری (1396)
پهنه بندی دمای ایران با استفاده از روش نگاشت تجزیه به مقادیر (SVD) و خوشه بندی فازی هاجر سادات حسینی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1396)
پهنه بندی دمای ایران با استفاده از روشی نوین، مبتنی بر کاربرد نگاشت SVD و خوشه بندی فازی هاجرسادات حسینی، همت اله رورده، جمال قاسمی، یداله یوسفی (1396)
تحلیل طیفی و ناحیه بندی بادهای حدی ایران همت اله رورده، یداله یوسفی، جمال قاسمی (1395)
Elevational gradient and vegetation-environmental relationships in the central Hyrcanian forests of northern Iran Halime Moradi, Alireza Naqinezhad, Soudeh Siadati, Yadollah Yousefi, Farideh Attar, Vahid Etemad, Albert Reif (2016)
ارزیابی میزان تاب آوری سکونتگاه ها در برابر مخاطره ی سیلاب در روستاهای منتخب حوضه ی نکارود هما درستکار گل خیلی، یداله یوسفی، مهدی رمضان زاده لسبویی، همت اله رورده (1394)
مقاله ارائه شده
فعالیت های علمی اجرایی
پایان نامه
بررسی روند شاخص اقلیمی TCI در استان مازندران حکیمه یونسی خانقانی، یداله یوسفی، همت اله رورده (1402)
پهنه بندی نواحی دمایی ایران با استفاده از خوشه بندی فازی هاجر سادات حسینی، یداله یوسفی، جمال قاسمی، همت اله رورده (1395)
ارتباط بین کاربری های شهری و جزیره ی حرارتی در گرگان عبدالباسط پناهنده، طاهر صفرراد، یداله یوسفی (1395)
تحلیل امواج گرمایی و سرمایی در استان مازندران سید اسماعیل قریشی لاریمی، یداله یوسفی، جمال قاسمی، همت اله رورده (1394)