1403/04/03
وحدت ناظریان

وحدت ناظریان

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 01135305111

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Spiking ink drop spread clustering algorithm and its memristor crossbar conceptual hardware design Iman Esmaili Paeen Afrakoti, Vahdat Nazerian, Tole Sutikno (2023)
Improving the efficiency of photovoltaic cells embedded in floating buoys Vahdat Nazerian, Hossein Asadollahi, Tole Sutikno (2023)
Comparative detection and fault location in underground cables using Fourier and modal transforms Vahdat Nazerian, Mohammad Esmail Zakerifar, Mahmoud Zadehbagheri, Mohammad Javad Kiani, Tole Sutikno (2022)
The synergistic combination of fuzzy C-means and ensemble filtering for class noise detection Zahra Nematzadeh, Roliana Ibrahim, Ali Selamat, Vahdat Nazerian (2020)
Bilayer Graphene Conductance Analysis based on FET Channel Vahdat Nazerian, Mohammad Javad Kiani (2018)
Switching Characteristics of SOA-Assisted All-Optical Sagnac Interferometer Switch for picosecond Pulses Vahdat Nazerian, Alireza Taghavi Nasrabadi, Iman Esmaili Paeen Afrakoti (2016)
مقاله ارائه شده
شبیه سازی سلولهای خورشیدی فتوولتائیک با استفاده از MATLAB/SIMULINK وحدت ناظریان، خلیل گرگانی فیروزجاه، ستاره غلامزاده، مهران حسین زاده دیزج (1395)
Picosecond Optical Pulse Narrowing Using Multi Stack Semiconductor Optical Amplifier Vahdat Nazerian, Alireza Taghavi Nasrabadi, Mehran Hoseinzadeh Dizaj (2016)
بهینه سازی توربین بادی ژنراتور القایی دو سو تغذیه در حالت های نوسانی و اتصال کوتاه سید محمود اطهری اصفهانی، وحدت ناظریان، سید محمد شریعتمدار (1395)
Power Generation using Assembling of Thermoelectric Modules in Double Glazed Window Vahdat Nazerian, Fahime Khadem, Razmara Zakerifar, Hosein Moradi (2016)
طراحی گیت XOR نوری فوق سریع با استفاده از تقویت کننده نوری نیم رسانا مبتنی بر ساختار تداخلی ماخ زندری علیرضا تقوی نصرآبادی، وحدت ناظریان، ایمان اسماعیلی پایین افراکتی (1394)
بهینه سازی ضریب توان در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده وحدت ناظریان، غلامرضا اکبری، جمال قاسمی (1394)
Investigation of SOA-Based MZI Self-Switch Characteristics Alireza Taghavi Nasrabadi, Vahdat Nazerian (2015)
Magnetic Ni/n-Si Schottky Contact as Hydrogen Gas Sensor Alireza Salehi, Vahdat Nazerian (2006)
برگزاری همایش
سخنرانی
برگزاری پانل تخصصی
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
نشریات
پایان نامه
مکان یابی خطا در کابل های قدرت با استفاده از تبدیل فوریه محمد اسماعیل ذاکری فر، وحدت ناظریان (1396)
فرصت مطالعاتی
مشاوره یا مشارکت در کمیته علمی

گالری تصاویر

وحدت ناظریان