1403/04/25
جواد تقی زاده

جواد تقی زاده

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 01135302175

مشخصات پژوهش

عنوان
گروه دبیران پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
گروه دبیران پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران
سال 1399
پژوهشگران جواد تقی زاده ، سید حسن حسینی مقدم ، سام محمدی ، حمید ابهری ، ابو الحسن شاکری ، کیو مرث کلانتری ، احسان نعمتی

چکیده

عضو گروه دبیران پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران