29 مهر 1398

حمید ابهری

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر. پردیس دانشگاه مازندران. دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق خصوصی
تلفن: 01135344608
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
2
حمید ابهری (1397) ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی؛ مزایا و معایب مطالعات حقوق خصوصی: 48; 401-412
3
حمید ابهری، مهدی فلاح خاریکی (1397) مطالعه تطبیقی مفهوم و کارکرد دوست دادگاه در حقوق ایران و کامن لا مجله تحقیقات حقوقی: 83; 286-309
4
حمید ابهری، سمیه ظهوری (1397) بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و قانون مدنی مطالعات حقوق خصوصی: دوره 48. شماره 1; 21-38
5
فخر الدین اصغری آقمشهدی، حمید ابهری، محمدحسین تقی پور درزی (1397) تأثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 0891 با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران پژوهش های حقوق تطبیقی: 22; 1-30
6
حمید ابهری، محمد فرزانگان، سمیه ظهوری (1396) بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 50; 51-66
7
حمید ابهری، محمد فرزانگان، سمیه ظهوری (1396) قواعد و شرایط حاکم بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطالعات حقوق تطبیقی: دوره 8 شماره 1; 25-43
8
مهدی رحمانی، حمید ابهری، علی اکبر ایزدی فرد (1396) بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج مطالعات راهبردی زنان: 76; 81-107
9
حمید ابهری، سیدبنیامین بابایی (1394) بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران پژوهش های فقه و حقوق اسلامی: 40; 11-30
10
حمید ابهری، محمدحسین تقی پور درزی (1394) تعهد پیش فروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با قانون مدنی مطالعات حقوق خصوصی: دوره 45. شماره یک; 1-20
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
حمید ابهری، محمد قربانی (1398) تعهدات و حقوق صندوق تامین خسارت های بدنی در نظام حقوقی ایران شابک:9786222251307
2
حمید ابهری، محمدرضا برزگر (1396) آیین دادرسی مدنی 1 شابک:9786001937989
3
حمید ابهری، جواد پارسافر (1395) مامن قافله دل و دانش(گزیده اندیشه های حقوقی) شابک:9789643254575
4
حمید ابهری، یاسر معین فر، مهدی درگاهی (1394) قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی شابک:9786006284781
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!