10 فروردین 1402

کیو مرث کلانتری

مرتبه علمی: استاد
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / حقوق
تلفن: 091111111
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
کیو مرث کلانتری، فاطمه نوزی، اسماعیل هادی تبار (1396) رویکرد جرم شناسی انتقادی به سیاست های کنترل جرائم غیرعمدی فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی: 12; 133-157
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
بهروز کم، اسماعیل هادی تبار، کیو مرث کلانتری (1397) الگوهای حاکم بر دادگاههای اطفال در حقوق کیفری
کتاب
1
کیو مرث کلانتری، سید حسن جعفریان سوته، فرزاد بالو (1394) تعدد جرم شابک:978-600-6545-73-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!