1403/03/24
شهریار زروکی

شهریار زروکی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302564

مشخصات پژوهش

عنوان
آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران: شواهد جدید با رهیافت غیر خطی
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
قانون اوکان، بیکاری، الگوهای نامتقارن، تولید غیر نفتی
سال 1398
مجله پژوهشنامه اقتصاد کلان
شناسه DOI
پژوهشگران مانی مؤتمنی ، احمد جعفری صمیمی ، شهریار زروکی

چکیده

ببر اساس قانون اوکان، کاهش نرخ بیکاری منوط به افزایش تولید ملّی است. به عبارتی بین تولید ملّی و نرخ بیکاری رابطه­ای منفی برقرار است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا رابطه بین این دو متغیر در اقتصاد ایران، رابطه­ای خطی و متقارن است یا خیر؟ مطالعات اخیر به رابطه نامتقارن بین تولید و بیکاری در کشورهای مختلف تاکید دارند. هدف مقاله حاضر این است که با استفاده از داده­های فصلی طی دوره زمانی 95-1380 فرضیه اثر نامتقارن تولید بر بیکاری را مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه توزیعی غیرخطی در قالب دو متغیر تولید کل و تولید غیرنفتی استفاده شده است. یافته­ها از رابطه نامتقارن در سناریو تولید غیرنفتی حمایت می­نماید اما ارتباط معناداری در سناریو تولید کل مشاهده نشده است. در سناریو تولید غیرنفتی، اثر سویه منفی تولید بر بیکاری از اثر سویه مثبت بیشتر است. بر این اساس پدیده احیای اقتصاد با ریسک کم­شغلی در اقتصاد ایران محتمل است یعنی این امکان وجود دارد که با عبور از سال­های رکود نتوان تمامی مشاغل از دست­رفته را جبران نمود.