01 فروردین 1402
ميثم شيرخدايي

میثم شیرخدایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: ایران، مازندران، بابلسر ،پردیس دانشگاه مازندران ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازاریابی بین الملل
تلفن: 09125225939
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری

مشخصات پژوهش

عنوان تتبيين نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آميخته بازاريابي در قصد خريد برند ملي
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله مدیریت برند
شناسه DOI
پژوهشگران میثم شیرخدایی (ارائه دهنده پژوهش در سامانه) ، میثم شیرخدایی (نفر دوم) ، امیرحسین نوری پور (نفر سوم) ، فاطمه شریعتی (نفر چهارم)

چکیده

ثبت نشده‌است!