1402/12/07
شادمهر میردار

شادمهر میردار

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 01135302254

مشخصات پژوهش

عنوان
Supplementation of Adiantum capillus-veneris Modulates Alveolar Apoptosis under Hypoxia Condition in Wistar Rats Exposed to Exercise
نوع پژوهش
JournalPaper
کلیدواژه‌ها
.
سال
2019
مجله Medicina
شناسه DOI
پژوهشگران ayoub saeidi ، Gholamreza Hamidian ، Shadmehr Mirdar Harijani ، Simin Riahy ، Maha Sellami ، Mehdi Yadegari

چکیده

.