1403/04/24
سید اسماعیل حسینی نژاد

سید اسماعیل حسینی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خطر بروز آسیب در دختران فوتسالیست نوجوان حین اجرای برش های جانبی 45 و 90 درجه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
گشتاور آزاد- فوتسال- برش جانبی
سال 1398
پژوهشگران گلاره جلیلیان ، فاطمه سالاری اسکر ، سید اسماعیل حسینی نژاد ، شادمهر میردار

چکیده

فوتبال در ایران یکی از ورزش های پر طرفدار بین زنان و مردان است.زنان ایرانی علاقه مند به فوتبال به دلیل کمبود زمین چمن مناسب برای بانوان، بیشتر به فوتبال داخل سالن، فوتسال می پردازند (بارانی وهمکاران، 1388). در یک نظرسنجی در هلند فوتسال جز10 ورزش با آسیب های بالا بود به طوری که آسیب های آن 2.7 برابر آسیب های فوتبال بود (اسچمیکی وهمکاران، 2009).اندام تحتانی در این رشته با آمار حدود 60 تا 85 درصد از آسیب های کل بدن، بالاترین گزارش آسیب را داشته است (یولوز، 2016؛ انگورانی و همکاران، 2014). همچنین نشان داده شده است که از بین مفاصل اندام تحتانی ناحیه ی زانو و مچ پا دارای بالاترین درصد (به ترتیب 54% و 20.5%) آسیب است، و پارگی رباط صلیبی قدامی شدیدترین و بیشترین تعداد آسیب را در مفصل زانودر میان زنان فوتسالیست ،به خود اختصاص داده است (بارانی وهمکاران،2009). آسیب این رباط با ناتوانی (سپولودا و همکاران، 2017) و هزینه های مالی هنگفتی همراه است (مادر و همکاران، 2013) و تقریبا 6 تا 9 ماه طول می کشد تا ورزشکار به ورزش برگردد (ناگلی و هویت، 2017). این رباط هنگام کاهش شتاب اندام تحتانی در حرکات پویا آسیب میبیند که معمولا این حرکات شامل حرکات برشی اند(بودن و همکاران،2000). یکی از مولفه های مرتبط با آسیب رباط ACL، مقادیر گشتاور آزاد است (ادموندستون و همکاران، 1991).گشتاور آزاد به عنوان میزان گشتاور وارد بر پا درمحل مرکز فشار حول محور عمودی تعریف می شود (روبرتسون و همکاران، 2013). این متغییر با فشار های پیچشی وارده بر استخوان تیب یا در ارتباط است (اهکاوا و همکاران، 2017؛ یانگ و همکاران 2014). تحقیقات حاکی از آن که گشتاور های والگوس زانو و چرخش داخلی، به همراه زانو نیمه باز، رباط ACL را در معرض آسیب قرار می دهد(مکلین 2004؛ 2005؛ 2008). گزارش شده است که بین گشتاور آزاد حین برش جانبی 45 درجه و گشتاور های مفصل زانو ارتباط وجود دارد. گشتاور آزاد منجرب چرخش داخلی استخوان تیبیا می شود از این رو باعث افزایش بار وارده به رباط ACL می شود. (دیوید و پوت هاست، 2019). با توجه به ارتباط گشتاور آزاد با آسیب رباط ACL و ماهیت آسیب زای حرکت برش جانبی برای این رباط، از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی خطر بروز آسیب در دختران فوتسالیست نوجوان حین اجرای برش های جانبی 45 و 90 درجه است.روش ها:12 بازیکن دختر فوتسا