04 اسفند 1396

احمد پوردرویش

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
nabeel javad hassan, , Jafar Sadeghi, J.O. Olaomi (2017) The quadrature Master equations INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS: 56; 1326–1334
2
, Jafar Sadeghi, nabeel javad hassan (2017) The poisition non Markovian master equation CHAOS SOLITONS & FRACTALS: 95; 57-64
3
nabeel javad hassan, , Jafar Sadeghi (2016) random oscilators in non commutitative quantum mechanics International Journal of Applied Engineering Research: 11; 9654-9658
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!