06 فروردین 1402
ناصر كرداني

ناصر کردانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر. دانشگاه مازندران. دانشکده فنی مهندسی.
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی مکانیک
تلفن: 011-35305173
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری

تحصیلات

 • دکترای تخصصی مهندسی مکانیک (1389 - 1393)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • سازه های کامپوزیتی و بهینه سازی/ مواد پیشرفته
 • ساخت پیشرفته/ ساخت افزودنی
 • شبیه سازی خواص مکانیکی شکست و ضربه با روش های المان محدود
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Hamed Aghajani Derazkola, Naser Kordani, Rasoul Mohammadi (2022) Investigation of joining mechanism of electrical-assist friction stir joining between Polyethylene (PE) and 316 stainless steel Archives of Civil and Mechanical Engineering: 22; 1-13
2
Sarah ALAA MOHAMMED ALMOUSAWI, Ehsan Jahani, Naser Kordani (2022) COST ESTIMATION USING COMPUTATIONAL INTELLIGENCE NeuroQuantology: 20 (11); 1637-1651
3
Abbas Asghari, Naser Kordani, Ahmad Hallajisani (2022) Effect of Physical Parameters on the Outlet Temperature of the Shower Cooling Tower Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering: 16; 421-428
4
Hamed Aghajani Derazkola, Rasoul Mohammadi, Naser Kordani, Eduardo Garciaa, Alberto Murillo-Marrodán (2022) Evaluation of nanocomposite structure printed by solid-state additive manufacturing CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology: 37; 174-184
5
Hesamaldin Aghajani Derazkola, Naser Kordani, Hamed Aghajani Derazkola (2021) Effects of friction stir welding tool tilt angle on properties of Al-Mg-Si alloy T-joint CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology: 33; 264-276
6
Mohammad Karimzadeh, Mohammed Asmael, Mustafa Ilkan, Naser Kordani (2021) Developments on Electron Beam Melting (EBM) of Ti–6Al–4V: A Review TRANSACTIONS OF THE INDIAN INSTITUTE OF METALS: 74 (4); 783-790
7
Hamid Zalnejad, Naser Kordani (2020) Numerical analysis of heat transfer in helical tube with the aluminum oxide (𝑨𝒍𝟐𝑶𝟑) nano fluid injection in water journal of computational and applied research in mechanical engineering: 10(1); 211-227
8
حسام الدین آقاجانی درازکلا، ناصر کردانی، حامد آقاجانی درازکلا (1399) تحلیل اثر سرعت خطی و دورانی ابزار جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی بر جریان مواد اتصال T شکل آلیاژ آلومینیوم 6061 مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز: 50 (1); 1-8
9
Naser Kordani, Ali Sadough, Rezvan Adibipour (2019) NEW THEORY TO PREDICT THE ELASTIC MODULUS OF CARBON NANOTUBE BASED-COMPOSITES Journal of Theoretical and Applied Mechanics (Bulgaria): 49; 360-368
10
Naser Kordani, Rezvan Adibipour, Ali Sadough (2019) The Effect of Carbon Nanotube Wall Thickness on Elastic Modulus of Nanocomposite journal of mechanical engineering and technology: 11; 17-23
11
12
مرتضی گلین رستمی، مصطفی ذکریا پور، ناصر کردانی (1398) بررسی تاثیر افزایش شار تابشی انعکاسی بر عملکرد صفحات فتوولتائیک مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز: 49; 255-260
13
14
15
Esmaeel Fattahian, Naser Kordani, Hosein Fattahian (2018) The Application of Computational Fluid Dynamics (CFD) Method and Several Rheological Models of Blood Flow: A Review gazi university journal of science: 31(4); 1213-1227
16
ناصر کردانی، فاطمه صیامیان (1397) تحلیل و بهینه سازی چرخه تبرید جذبی در سرماساز موتور بنزینی شناور علوم و فناوری دریا: 87; 17-24
17
18
M. R Bagheri, Naser Kordani, Ali Sadough (2018) Multi-scale simulation of double-walled Carbon Nanotube- Reinforced composites Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: 42; 1177-1184
19
20
Esmaeel Fattahian, Naser Kordani, Hosein Fattahian (2018) A REVIEW ON RHEOLOGY OF NON-NEWTONIAN PROPERTIES OF BLOOD iium engineering journal: 19; 237-250
21
Abbas Rahmani, Reza Hasanzadeh Pack rezaee, Naser Kordani (2018) SMART PORTABLE CRYOTHERAPY SYSTEM REPHRASED I.E. WITH CONTROLLED THERMOELECTRIC COOLING MODULES FOR MEDICAL APPLICATIONS iium engineering journal: 19; 117
22
Abbas Asghari, Naser Kordani (2018) Effect of Ambient Condition on the Shower Cooling Tower in Four Type of Climates Condition International Journal of Engineering Transactions A: Basics: 31; 841-846
23
24
Naser Kordani, Ali Sadough (2018) Investigation of penetration into woven fabric specimens impregnated with shear thickening fluid SCIENCE AND ENGINEERING OF COMPOSITE MATERIALS: 25; 205-212
25
Naser Kordani, Masoud Alizadeh, F Lohrasbi, Ramin Khajavi, Hamid Baharvand, M Rezanejad, M Ahmadzadeh (2017) Mechanical properties of composites made of hybrid fabric impregnated with silica nanoparticles and epoxy resin MODERN PHYSICS LETTERS B: 31; 1-20
26
اسماعیل بلالی، علی صدوق ونینی، ناصر کردانی، قدرت الله اسکافی (1396) تحلیل تجربی نفوذ در اهداف پارچه یی بافته شده آغشته به سیال سخت شونده ی برشی تقویت شده با نانوذرات خاک رس شریف: 33.3; 49-54
27
Hamid Baharvand, Mina Saeedi, Naser Kordani, Morteza Aleboye, Masoud Alizadeh, Peiman Khaksari (2017) Characterization of the rheological and mechanical properties of shear thickening fluidcoated Twaron® composite JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE: 108; 397-407
28
Esmael Balali, Naser Kordani, Ali Sadough (2017) Response of glass fiber-reinforced hybrid shear thickening fluid (STF) under low-velocity impact JOURNAL OF THE TEXTILE INSTITUTE: 108; 376-384
29
Abdolhosein Fereydoon, Mehdi Divsalar, Naser Kordani, Ali Farajpour (2016) Forced vibration of piezoelectric nanowires based on nonlocal elasticity theory journal of computational applied mechanics: 47; 137-150
30
Hamidreza Baharvandi, Morteza Aleboye, Masoud Alizadeh, Peiman Khaksari, Naser Kordani (2016) Effect of silica weight fraction on rheological and quasi-static puncture characteristics of shear thickening fluid-treated Twaron composite Journal of Industrial Textiles: 46; 473-494
31
Shahryar Alikarami, Naser Kordani, Ali Sadough, Hosein Amiri (2016) Effect of the yarn pull-out velocity of shear thickening fluid-impregnated Kevlar fabric on the coefficient of friction† Journal of Mechanical Science and Technology: 30; 3559-3565
32
Naser Kordani, Ali Sadough, Hosein Amiri (2016) Numerical Solution of Penetration into Woven Fabric Target Impregnated with Shear Thickening Fluid POLYMERS & POLYMER COMPOSITES: 24; 281-288
33
Hamidreza Baharvandi, Morteza Aleboye, Masoud Alizadeh, Mina Saeedi, Naser Kordani, Peiman Khaksari (2016) The influences of particle–particle interaction and viscosity of carrier fluid on characteristics of silica and calcium carbonate suspensions-coated Twaron® composite Journal of Experimental Nanoscience: 11; 550-563
34
M. R Bagheri, Ali Sadough, Naser Kordani, Mojtaba Sadighi (2015) The effect of nanoparticles in single‑lap composite joints studied by experimental and numerical analyses IRANIAN POLYMER JOURNAL: 24; 629-640
مقاله ارائه‌شده
1
رسول محمدی، ناصر کردانی، جعفر نژادعلی، حامد آقاجانی درازکلا (1401) فرآیندها و عوامل موثر بر اتصال فلز و پلیمر، جهت تولید هیبریدهای پلیمری-فلزی اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم بین رشته ای، ایران¡ تهران
2
ناصر کردانی، محسن اسدی رحمانی، رمضان رضائیان، احسان رضویان شاد (1401) تحلیل عددی وزش هوای مرطوب روی صفحه شیشه ای وبررسی اثرات هندسه ودمای شیشه روی نشست رطوب پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران، ایران¡ تهران
3
علیرضا زارع، ناصر کردانی (1399) کنترل مسیر خودکار ربات پرنده چهار ملخی و عملکرد آن در محیط دینامیکی اولین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی، آذربایجان¡ باکو
4
غلامرضا مقامی راد، ناصر کردانی (1399) افزایش ﺧﺎﺻیت ﭼﺴﺒﻨﺪگی ﭘﻠیمر بر سطح فلز و شیشه پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، ایران¡ تهران
5
اسحاق دلاوریان، ناصر کردانی، قباد شفیعی (1395) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک، ایران¡ تهران
6
اسحاق دلاوریان، ناصر کردانی، قباد شفیعی (1395) بررسی عددی تاثیر موانع و حفره های دایروی و مستطیلی روی انتقال حرارت در جریان آشفته اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک، ایران¡ تهران
7
مرتضی گلین رستمی، مصطفی ذکریا پور، ناصر کردانی (1395) بررسی عملکرد صفحات فتوولتائیک در دو شهر با بیشترین اختلاف فشار در ایران اولین همایش انرژی های تجدید پذیر، ایران¡ تهران
8
علی عظیم زاده، جهانفر خالقی نیا، ناصر کردانی (1394) مقایسه و بهینه سازی چاه حرارتی میکروکانال برای سیال عامل آب و آمونیاک با الگوریتم ژنتیک دومین کنفرانس ملی انرژی و توسعه پایدار، ایران¡ تهران
9
علی عظیم زاده، جهانفر خالقی نیا، ناصر کردانی (1394) شبیه سازی عددی جریان سیال درون چاه حرارتی میکروکانال مربعی و دایروی سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، ایران¡ تهران
10
علی عظیم زاده، جهانفر خالقی نیا، ناصر کردانی (1394) بهینه سازی راندمان حرارتی چاه حرارتی میکروکانال مربعی و دایرهای به وسیله الگوریتم ژنتیک دومین کنفرانس ملی بهینه سازی در علوم مهندسی، ایران¡ بابل
11
ناصر کردانی، علی صدوق ونینی (1394) بررسی تجربی اثر حضور نانو سیال سخت شونده در برش در سرعت های نسبی بالا روی ضریب اصطکاک الیاف پارچه بافته شده کنفرانس ملی نانو ساختار ها و گرافن، ایران¡ تهران
12
ناصر کردانی، علی صدوق ونینی (1394) ررسی چگونگی رقیق سازی نانو سیال سخت شونده در برش و اثر آن روی ضریب اصطکاک الیاف پارچه بافته شده کنفرانس ملی نانو ساختار ها و گرافن، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ناصر کردانی (1400) طراحی سیلندر گاز طبیعی فشرده بمنظور بهبود عملکرد ذخیره سازی شرکت گاز استان مازندران
پایان‌نامه
1
2
سیده سعیده باقرالهاشمی، ناصر کردانی (1397) بررسی تجربی خواص مکانیکی نانو روکش آبگریز روی سطح فلزی
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
عباس اصغری، ناصر کردانی، جهانفر خالقی نیا (1395) بررسی عملکرد برج خنک کننده بارشی در چهار مدل آب و هوایی ایران
14
15
16
17
18
مرتضی گلین رستمی، مصطفی ذکریا پور، ناصر کردانی (1394) بررسی آزمایشگاهی تاثیر شرایط محیطی بر عملکرد سلول فتوولتائیک
19
علی عظیم زاده، جهانفر خالقی نیا، ناصر کردانی (1394) بهینه سازی پارامترهای هندسی و شبیه سازی عددی چاه حرارتی
20
21
22
23
24
نیما تنکابنی، جهانفر خالقی نیا، ناصر کردانی (1394) انتقال حرارت از کانال های مستطیلی تحت شرایط توسعه نیافته پروفیل سرعت و دما
25
فرشاد خیری، جهانفر خالقی نیا، ناصر کردانی (1394) تحلیل عددی انتقال حرارت نانوسیال در میکرو کانال
کتاب
1
ناصر کردانی، آیناز محمدی، محمد نامداریان، محسن حجی پور مشهد طرقی (1400) مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته شابک:978-622-6506-43-4
2
ناصر کردانی، محمد نامداریان، مهدی معارف دوست، شهاب الدین امیدیان (1396) مقاومت مصالح پیشرفته شابک:978-600-97308-2-7
3
مهدی معارف دوست، ناصر کردانی، محمد نامداریان، شهاب الدین امیدیان (1395) تحلیل و تشریح کامل مسائل مقاومت مصالح پیشرفته: (همراه با گزیدهای از مقاومت مصالح پیشرفته) شابک:978-600-6896-69-4
ابداع
سخنرانی
1
ناصر کردانی (1400) مهندسی مکانیک و تجهیزات پزشکی دانشگاه مازندران
2
ناصر کردانی (1400) چالش های زیست محیطی از منظر رشته مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران
3
ناصر کردانی (1399) استانداردهای نگارشی مستند علمی دانشگاه مازندران
4
ناصر کردانی (1399) تکنولویی پرینترهای سه بعدی دانشگاه مازندران
5
ناصر کردانی (1398) روشهای نوین جلوگیری از خوردگی سطوح فلزی در آب دریا دانشکده فنی مهندسی
6
7
ناصر کردانی (1397) رسم فنی به کمک نرم افزار دانشگاه مازندران
8
ناصر کردانی (1397) نانو تکنولوزی در مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران
9
ناصر کردانی (1395) سخنرانی با عنوان مواد پیشرفته در صنعت خودروسازی دانشگاه مازندران
10
ناصر کردانی (1395) سخنرانی با عنوان انرژی های نوین دانشگاه مازندران
11
ناصر کردانی (1394) سخنرانی با عنوان اصول طراحی مهندسی دانشگاه مازندران
12

سوابق اجرایی

 • استاد مشاور انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک (1400 - 1400)
 • مدیر مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه (1399 - 1400)
 • شورای راهبردی همکاری های علمی بین المللی دانشگاه مازندران (1398 - 1400)
 • مسوول موزه دانشگاه مازندران (1396 - 1399)
 • شورای سیاستگذاری دانشجویان غیر ایرانی (1396 - 1398)
 • استاد مشاور انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک (1395 - 1397)
 • عضو شورای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه (1394 - اکنون)
بیشتر