1403/03/24
حبیب اله نادری

حبیب اله نادری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 35302632

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی و اعتبار یابی مقیاس باورهای معرفت شناسی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تحلیل باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی و اعتبار یابی مقیاس باورهای معرفت شناسی
سال 1398
پژوهشگران مهین مهدویه(دانشجو)، حبیب اله نادری(استاد مشاور)، علی اصغر فیروزجائیان(استاد مشاور)، سهیلا هاشمی کوچکسرایی(استاد راهنما)

چکیده

تحلیل باورهای معرفت شناسی دانش آموزان دوره ابتدایی و اعتبار یابی مقیاس باورهای معرفت شناسی