1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
تحلیل ارتباط بین محرکهای تولید پایدار با استفاده از دیماتل خاکستری
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
محرک، ذینفعان، تولید پایدار، قطعات پلاستیک خودرو، دیماتل خاکستری
سال 1394
پژوهشگران عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، مهرداد مدهوشی ، محمود یحیی زاده فر ، محمد اسلم حسین بر

چکیده

هر سیستم تولیدی ذینفعان متعددی دارد که آن را به سوی تولید پایدار سوق می دهند. تولید پایدار در نظر گرفتن همزمان ملاحظات اقتصادی و مالی مانند درآمد و سود، ملاحضات اجتماعی مانند محیط کاری و جامعه ای ایمن، یهداشتی و ملاحظات زیست محیطی مانند حداقل تبعات زیست محیطی می باشد. در این بررسی دوازده محرک برای تولید پایدار با مطالعه تحقیقات قبلی شناسایی و بررسی شدند، بر اساس نظرات خبرگان عامل سازمان های مردم نهاد حذف گردید. در بررسی روابط و میزان اهمیت نسبی محرکها با تکنیک دیماتل خاکستری، مشتریان، همکاران و شرکا، قوانین و مقررات، مالکان و صاحبان سهام و رسانه ها مهمترین عوامل بودند. بر اساس تاثیرگذاری خالص قوانین و مقررات، رسانه ها، رقبا، مشتریان و مزایای اقتصادی ناشی از تولید پایدار علت العلل شناسایی شدند.