1403/05/02
محمود یحیی زاده فر

محمود یحیی زاده فر

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135284760

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین راهبردها و عدد تاب آوری زنجیره تأمین ایران خودرو
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
ایران خودرو، تاب آوری، راهبرد، زنجیره تامین، شکست.
سال 1396
مجله پژوهش های مدیریت راهبردی
شناسه DOI
پژوهشگران کاظم روانستان ، حسنعلی آقاجانی ، عبد الحمید صفایی قادیکلایی ، محمود یحیی زاده فر

چکیده

تحقیق حاضر به مطالعه و بررسی زنجیره تامین تاب­ آور شرکت ایران­ خودرو می­پردازد. هدف این تحقیق تعیین راهبرد­هایی است که بتواند از وقوع توقفات در خطوط تولید ایران­ خودرو جلوگیری کرده و یا در صورت توقف، با کمترین زمان ممکن به حالت قبل از شکست یا مطلوب­تر از آن بازیابی شود. این تحقیق درصدد است تا راهبرد­های تاب ­آوری در زنجیره تامین ایران­ خودرو را تعیین نموده و میزان تاب­ آور بودن زنجیره تامین ایران خودرو را به صورت کمی نشان دهد. در این تحقیق کلیه حالات شکست از طریق ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان شناسایی شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران واحدهای لجستیک و برنامه ­ریزی شرکت­ ساپکو بوده­ است. در این تحقیق از تکنیک «تحلیل حالات شکست و اثرات آن» برای تعیین راهبردهای تاب­ آوری زنجیره تامین قبل از بروز شکست و تکنیک جدید «تحلیل شکست پس از وقوع» برای تعیین راهبرد­های تاب آوری بعد از وقوع شکست استفاده شده است. بعلاوه عدد تاب­ آوری زنجیره تامین نیز محاسبه شده است. خبرگان از طریق تکنیک­های فوق تعداد 15 راهبرد جهت تاب­ آور ساختن زنجیره تامین نسبت به شکست تعیین کردند. میزان تاب­ آوری زنجیره تامین ایران­ خودرو در زمان قبل از وقوع شکست 14/ 0 و پس از وقوع شکست 27/ 0 محاسبه شده است.