1403/03/07
تقی محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر قطبش لیزر در برهم کنش لیزر های کوتاه پرشدت با خوشه های فلزی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
برهمکنش لیزر و خوشه، قطبش خطی و دایروی
سال 1398
پژوهشگران پروین ورمزیار ، سعید میرزانژاد ، تقی محسن پور

چکیده

در این مطالعه ی برهم کنش پالس لیزری با شدت Wcm-2 1019، طول موج nm800 و طول پالس fs100 با خوشه های هم هسته از جنس آلومینیوم بررسی شده است. مطالعه ی انجام شده، شبیه سازی است که با استفاده از کد دو و نیم بعدی ذره در سلول دانشگاه مازندران انجام شده است و در آن اثر دو قطبش دایروی و خطی در شتاب یون های آلومینیوم در خوشه هایی با شعاعی بین 10 تا 200 نانومتر بررسی شده است. این شبیه سازی ها نشان می دهد که به صورت کلی قطبش دایروی سبب تولید یون های پر انرژی تری نسبت به قطبش خطی می شود.