1403/03/24
سعید میرزانژاد

سعید میرزانژاد

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 09111126004

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Flying focus laser Wakefield scheme for efficient acceleration Alale Ghasemi, Saeed Mirzanejhad, Taghi Mohsenpour (2023)
Resonance excitation of nonlinear wake field by non-uniform train of laser pulses Fatemeh Yousefi, Saeed Mirzanejhad, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2023)
Surface modification of aramid yarn by atmospheric pressure plasma: Reinforcement and floating properties Ehsan shakerinasab, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad (2023)
Pressure and Gas Type Effects on the Plasma Limiter Operation at the S‑band Mohsen Samet Omran, Saeed Mirzanejhad, hadi zakeri khatir, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2022)
Relativistic cavity, possibilities, and advantages Saeed Mirzanejhad, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Fatemeh Shams (2020)
Acceleration of Plasma Bullets by Grooved Dielectric Rod farshad Sohbaztadeh Lonbar, reza ebrahimneZah darzi, Saeed Mirzanejhad (2020)
Laser polarization effect on ion acceleration in laser-cluster interaction Parvin Varmazyar, Saeed Mirzanejhad, Meisam Taghipour (2020)
Theoretical investigation of supersonic flow control by nonthermal DC discharge farshad Sohbaztadeh Lonbar, mostafa Mehdipoor, Saeed Mirzanejhad (2019)
Effect of pre-plasma on the ion acceleration by intense ultra-short laser pulses Parvin Varmazyar, Saeed Mirzanejhad, Taghi Mohsenpour (2018)
Optimization of electron bunch injection in dielectric laser acceleration Samaneh Mehrbani, Saeed Mirzanejhad, Amin Ghadi (2018)
Polarization influence on the backward Raman amplification through chirped pump laser pulse Zeinab Mahdian, Saeed Mirzanejhad, Taghi Mohsenpour, Meisam Taghipour (2017)
Rise time of proton cut-off energy in 2D and 3D PIC simulations javad babaei, Leonid Gizzi, Pascoal Londrillo, Saeed Mirzanejhad, Tissano Rovelli, Giorgio Turchetti, Stefano Sinigardi (2017)
Electron sheath dynamic in the laser–foil interaction Saeed Mirzanejhad, javad babaei, Rashid Nasrollahpour (2016)
Bubble structure in laser wake-field acceleration Ershad Sadeghi Toosi, Saeed Mirzanejhad, Davoud Dorranian (2016)
Inactivation of Aspergillus flavus spores in a sealed package by cold plasma streamers, Journal of theoretical and applied physics farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, hojatollah shokri, mayssam nikpour (2016)
Characterization of diamond-like carbon thin film synthesized by RF atmospheric pressure plasma Ar/CH 4 jet farshad Sohbaztadeh Lonbar, Reza Safari, gholamreza etaati, eskandar asadi, Saeed Mirzanejhad, hanieh bagheri, omid samadi, mohammad taghi Hosseinnejad (2016)
Interference in multilayer relativistic mirrors Saeed Mirzanejhad, farshad Sohbaztadeh Lonbar, javad babaei, Meisam Taghipour, Zahra Mohammadzadeh (2015)
Surface modification of Raw and Frit glazes by non-thermal helium plasma jet Maede Ghasemi, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad (2015)
Optimization of laser acceleration of protons from mixed structure nanotarget Saeed Mirzanejhad, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Atefeh joulaei, javad babaei, khadijeh shahabei (2015)
طراحی و ساخت جت پلاسمای سه گانه سرد فشار اتمسفری و بکارگیری آن در استریلیزاسیون فرشاد صحبت زاده لنبر، اباصلت حسین زاده کلاگر، سعید میرزانژاد، سمانه مطلبی، معصومه فرهادی، سید محسن مرتضوی، آزاده ولی نتایج عمران، حامد معماریانی، مولود باقری (1392)
Characterization of a non-thermal plasma torch in streamer mode and its effect on polyvinyl chloride and silicone rubber surfaces farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, Maede Ghasemi, mahsa talebzadeh (2013)
The effect of preformed plasma strings on the propagation of ultra-short laser pulse in air farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, Mahboubeh Ghalandari (2013)
Induced chirp in laser wake-field generation Meisam Taghipour, Saeed Mirzanejhad, farshad Sohbaztadeh Lonbar, mehdi asri (2012)
Optical guiding in a plasma channel having top-hat refractive index radial profile farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, Mahboubeh Ghalandari (2012)
Space-charge waves in a relativistic electron beam with ion-channel guiding Saeed Mirzanejhad, behrouz Maraghechi, farshad Sohbaztadeh Lonbar, I M A N K A M E L-J A H R O M I (2011)
Sterilization of Streptococcus pyogenes by afterglow dielectric barrier discharge using O2 and CO2 working gases Abasalt Hosseinzadeh Colagar, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, Azadeh Valinataj Omran (2010)
Chirped Gaussian laser beam parameters in paraxial approximation farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, Hossien Akou, Sahar Ashoori (2010)
Dispersion characteristics of the electromagnetic waves in a relativistic electron beam guided by the ion channel Saeed Mirzanejhad, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Maede Ghasemi, Zeinab Sedaghat, Zeinab Mahdian (2010)
Quasimonoenergetic GeV electron bunch generation by the wake-field of the chirped laser pulse Saeed Mirzanejhad, farshad Sohbaztadeh Lonbar, mehdi asri, Kobra Ghanbari (2010)
E. coli, P. aeruginosa, and B. cereus Bacteria Sterilization Using Afterglow of Non-Thermal Plasma at Atmospheric Pressure farshad Sohbaztadeh Lonbar, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Saeed Mirzanejhad, سمیه محمودی (2009)
Synchronization scheme in electron vacuum acceleration by a chirped Gaussian laser pulse farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, Hossien Akou (2009)
اثر پلاسما ی اتمسفری تولید شده با الکترودهای تخت و شانه ای بر حیات باکتری Escherichia coli سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر، اباصلت حسین زاده کلاگر، ناهید اسدیان (1386)
Electron acceleration by a chirped Gaussian laser pulse in vacuum farshad Sohbaztadeh Lonbar, Saeed Mirzanejhad, Maede Ghasemi (2006)
Electron bunch acceleration in an inverse free-electron laser with a helical magnetic wiggler and axial guide field Saeed Mirzanejhad, farshad Sohbaztadeh Lonbar, mehdi asri, Ershad Sadeghi Toosi (2006)
مقاله ارائه شده
بررسی اثر پرایمینگ با عصاره سیانوباکتری . Nostoc spروی برخی پارامترهای رشد گیاهچه های ذرت معصومه قنبری، احسان نظیفی، صدیقه کلیج، سعید میرزانژاد (1402)
اثر پرایمینگ بذر بر پارامترهای بیوشیمیایی گیاهچههای ذرت رقم هیبرید سینگل کراس 7 معصومه قنبری، احسان نظیفی، صدیقه کلیج، سعید میرزانژاد (1402)
تاثیر پلاسمای سرد بر پارامترهای رشد رقم های اصلاح شده و محلی گیاه برنج فاطمه محمدی، احسان نظیفی، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1401)
Investigation of the effect of plasma activated water on rice germination plant Fatemeh Mohammadi, Ehsan Nazifi, Saeed Mirzanejhad, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2022)
طراحی نانو فیلتر پلاسمونی با استفاده از یک موجبر شیاردار و چهار کاواک جفت شده محمد یوسف قره داشلی، امین قادی، سعید میرزانژاد (1399)
شتاب لیزر دی الکتریک (DLA) در توری با دوره تناوب ناهمگن سمانه مهربانی، سعید میرزانژاد، امین قادی (1398)
شتاب پروتون و یون های کربن در برهم کنش اهداف جامد با پرتو لیزری دراکو پروین ورمزیار، سعید میرزانژاد، اشتفان کرافت، هانس-پتر اشلینفوگت، اولریچ شغم، کارل چایل (1398)
اثر قطبش لیزر در برهم کنش لیزر های کوتاه پرشدت با خوشه های فلزی پروین ورمزیار، سعید میرزانژاد، تقی محسن پور (1398)
کاواک نسبیتی در میدان عقبه لیزری غیرخطی سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر، فاطمه شمس (1398)
بهینه سازی تزریق الکترون در شتاب میدان عقبه لیزری غزاله داداشی، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1396)
بررسی عددی تمرکز باریکه الکترونی توسط الکترودها در چشمه کاتد حفره دار آزاده شریف زاده، سعید میرزانژاد، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
برگزاری همایش
هشتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسمای ایران فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد، مائده قاسمی مطلق (1400)
پایان نامه
بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی محلول های فعال شده توسط پلاسما و بکارگیری آنها در نگهداری مواد غذایی میثم نیک پور، مائده قاسمی مطلق، احسان نظیفی، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1402)
ساخت سطوح آب‌گریز به‌وسیله پلاسمای اتمسفری و بررسی خاصیت شناوری آن‌ها احسان شاکری نسب، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1402)
بررسی پارامترهای موثر در نیروی پیشران ناشی از تخلیه‌ی کرونا حامد سلطانی، روح الله خوشخو، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1402)
ساخت و مشخصه یابی لنز Grating-Fresnel با استفاده از پلیمر مجید موسوی، زینب چناری، سعید میرزانژاد، سودابه نوری جویباری (1401)
ساخت و مشخصه یابی توری پراش غیریکنواخت مهدی حسینی، زینب چناری، سعید میرزانژاد، سودابه نوری جویباری (1401)
اثر آب فعال شده با پلاسما روی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه برنج فاطمه محمدی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد، احسان نظیفی (1401)
بهینه سازی کیفیت پرتو الکترونی شتاب داده شده توسط میدان عقبه در رژیم حبابی میثم تقی پور، فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد (1397)
بررسی و مشخصه یابی پلاسمای اتمسفری برای کاربرد در درماتولوژی فهیم شافعی، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر، امین قادی (1397)
بررسی پارامترهای پلاسمای برخوردی در برهم کنش با سیال متحرک خنثی مصطفی مهدی پور، محمود ذبیح پور، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1397)
بررسی پلاسمای فشار اتمسفری بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی زعفران ایمان حاجی زاده چناری، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1396)
طراحی و ساخت روشنایی میکروپلاسمایی فائزه کاشی سرخی، سودابه نوری جویباری، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1396)
تبخیر مایعات توسط موج مکانیکی و تولید پلاسمای سرد بخار مایع در حضور گاز آرگون علیرضا شریفی، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1396)
شتاب الکترون در رژیم میدان عقبه لیزری چند مرحله ای غزاله داداشی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سعید میرزانژاد (1396)
بررسی ویژگی های الکتریکی انتقال پلاسما از یک دسته لوله ی مویین محمود یعقوبیان، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1394)
بررسی شتاب ذرات باردار در روش لیزر چرپ فمتوثانیه حسین آکو، سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده لنبر (1390)