1403/03/07
تقی محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن: 01135302480

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کیفیت شتاب بسته یونی در گرداب مغناطیسی در برهم کنش پالس لیزر پرشدت با پلاسمای نزدیک بحرانی ناهمگن
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
شتاب لیزری یون، رژیم گرداب مغناطیسی، شبیه سازی ذره در سلول دوبعدی
سال 1397
پژوهشگران فاطمه نوراللهی فومشی ، سعید میرزانژاد ، تقی محسن پور

چکیده

انتشار پالس لیزر پرشدت در یک پلاسما با چگالی نزدیک بحرانی با تشکیل گرداب مغناطیسی قوی و تشکیل همزمان رشته یونی در امتداد محور کانال باهم رابطه دارند. در این مقاله کیفیت رشته یونی شکل گرفته در برهمکنش پالس لیزر نسبیتی با پلاسمای ناهمگن با شیب چگالی منفی توسط شبیه سازی دوبعدی ذره در سلول بررسی شده است. نشان داده شده است که همزمان با خروج پالس از کانال و کاهش چگالی، گرداب مغناطیسی شروع به گسترده شدن می کند. در این مرحله شتاب نهایی رشته یونی در میدان الکترواستاتیک منبسط شونده رخ می دهد و یک بسته یونی با کیفیت بالا شکل می گیرد. نتایج شبیه سازی های دو بعدی ذره در سلول دست یابی پروتون ها به انرژی چندده MeV را نشان می دهد.