1403/02/04
سام محمدی

سام محمدی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده حقوق و علوم سیاسی
نشانی:
تلفن: 09111119556

مشخصات پژوهش

عنوان
گروه دبیران پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران
نوع پژوهش
نشریات
کلیدواژه‌ها
گروه دبیران پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران
سال 1399
پژوهشگران سام محمدی ، حمید ابهری ، ابو الحسن شاکری ، کیو مرث کلانتری ، جواد تقی زاده ، سید حسن حسینی مقدم ، احسان نعمتی

چکیده

عضو گروه دبیران پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران