08 خرداد 1402
سيدمحمدتقي كامل ميرمصطفائي

سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران-دانشکده علوم ریاضی- گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 01135302428
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

مشخصات پژوهش

عنوان
طرح های نمونه گیری برای پذیرش تک مرحله ای،دومرحله ای وگروهی براساس آزمون های عمربریده شده در توزیع وایبل
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
آزمون عمربریده شده، توزیع وایبل، طرح نمونه گیری پذیرش.
پژوهشگران مهسا سلیمانی (دانشجو) ، مهران نقی زاده قمی (استاد راهنما) ، سیدمحمدتقی کامل میرمصطفائی (استاد راهنما) ، افشین فیاض موقر (استاد مشاور)

چکیده

نمونه گیری پذیرش یکی از کاربردهای آزمون آماری در کنترل کیفیت است. در بیشتر آزمایش های کنترل کیفیت، انجام بازرسی صددرصد امکان پذیر نیست چون معمولا نمی توان تمام نواقص و خطاها را به خاطر خستگی بازرس و سایر منابع خطا پیدا کرد. لذا برای تصمیم در مورد اینکه آیا باید محموله را پذیرفت یا رد کرد از نمونه گیری پذیرش استفاده می شود. در این پژوهش، طرح های نمونه گیری تک مرحله ای، دومرحله ای و گروهی برای پذیرش یک محموله از کالاها بر اساس آزمون عمر بریده شده وقتی طول عمر دارای توزیع وایبل باشد مورد بررسی قرار می گیرد. کوچکترین حجم نمونه مورد نیاز برای اطمینان از میانگین عمرمشخص ‎mu_0‎ در طرح یک مرحله ای و کوچکترین حجم مورد نیاز برای نمونه های اول و دوم در طرح نمونه گیری دومرحله ای محاسبه می شود. حداقل نسبت میانگین طول عمر واقعی به میانگین طول عمر مشخص شده و مقادیر مشخصه عملکرد طرح نمونه گیری ارائه می شود.