1403/03/04
مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتضی قربان زاده آهنگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 35305107

مشخصات پژوهش

عنوان
عضویت در کارگروه انتشارات دانشگاه
نوع پژوهش
فعالیت های علمی اجرایی
کلیدواژه‌ها
.
سال 1399
پژوهشگران الهه طالبی گرکانی ، مهدی رمضان زاده لسبویی ، مرتضی قربان زاده آهنگری ، محمد پورانوری

چکیده

.