16 خرداد 1402
مهدي نبوي نيك

مهدی نبوی نیک

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم ورزشی - رفتار حرکتی
تلفن: 011-35302201
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

معرفی

علاقه مند به حوزه های تحقیقی زیر: برنامه حرکتی، نظریه طرحواره، مهارت های ویژه، سینرژی عضلانی، تعادل سالمندان، آزمون های سنجش رشد حسی حرکتی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتار حرکتی ، دانشگاه فردوسی ، ایران (1390 - 1396)
    عنوان رساله: بررسی زمانبندی نسبی برنامه حرکتی تعمیم یافته و سینرژی های عضلانی در مهارت های ویژه
  • فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتار حرکتی ، دانشگاه رازی ، ایران (1386 - 1388)
    عنوان پایان‌نامه: تاثیر تمرین بسیار زیاد یک پارامتر خاص بر بازنمایی های حافظه: بازنمایی عمومی یا اختصاصی؟
  • لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، ایران (1383 - 1386)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • برنامه حرکتی، GMP، مهارت های ویژه، تغییرات سیستم عصبی عضلانی در سطوح مهارت بالا، سینرژی های عضلانی، برنامه حرکتی ویژه
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
komeil dashti rostami, Mahdi Nabavinik, Aynollah Naderi (2021) Relationship between Kinesiophobia and Vertical Ground Reaction Force in Anterior Cruciate Ligament Reconstructed and Deficient Patients during Landing Task journal of rehabilitation sciences and research: 8; 25-30
2
Mahdi Nabavinik, Hamideh Abdolzadeh (2020) Moderate movement variability is optimal in massive practiced dart throws Pedagogy of physical culture and sports: 24; 297-302
3
Mahdi Nabavinik, Ali Abaszadeh, Mehrab Mehranmanesh, David Rosenboum (2017) Especial Skills in Experienced Archers JOURNAL OF MOTOR BEHAVIOR: Journal of motor Behavior; 249-253
مقاله ارائه‌شده
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!