1403/03/24
مهدی نبوی نیک

مهدی نبوی نیک

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی:
تلفن: 011-35302201

تحصیلات

  • دکترای تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتار حرکتی ، دانشگاه فردوسی ، ایران (1390 - 1396)
    عنوان رساله: بررسی زمانبندی نسبی برنامه حرکتی تعمیم یافته و سینرژی های عضلانی در مهارت های ویژه
  • کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی ، ایران (1383 - 1386)
    عنوان پایان‌نامه:
  • کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی-رفتار حرکتی ، دانشگاه رازی ، ایران (1386 - 1388)
    عنوان رساله: تاثیر تمرین بسیار زیاد یک پارامتر خاص بر بازنمایی های حافظه: بازنمایی عمومی یا اختصاصی؟
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Inflammatory Markers in Response to Different Intensity of Aerobic Exercise in Obese Male Wistar Rats Keyvan Hejazi, Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini, Mehrdad Fathi, Mohammad Mosaferi Ziaaldini, Mahdi Nabavinik (2020)
تغییرات شاخص دست و رکورد شنای کرال سینه شناگران به دنبال شش هفته تمرین ثبات مرکزی محسن علی دارچینی، تیمور درزابی، محسن مفرد مقدم، مهدی نبوی نیک (1398)
Especial Skills in Experienced Archers Mahdi Nabavinik, Ali Abaszadeh, Mehrab Mehranmanesh, David Rosenboum (2017)
کرسی نظریه‌پردازی
نقش دستورالعمل های توجه بر تغییرات چشم ساکن و دقت اجرا در تکالیف هدف گیری مهدی نبوی نیک، معصومه قربانی مرزونی، مژگان معمار مقدم، فرزام فرزان (1401)

علایق پژوهشی

  • برنامه حرکتی، GMP، مهارت های ویژه، تغییرات سیستم عصبی عضلانی در سطوح مهارت بالا، سینرژی های عضلانی، برنامه حرکتی ویژه
بیشتر