06 فروردین 1402
مليحه سادات عطري

ملیحه سادات عطری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، کدپستی 95447-47416، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بیوفیزیک
تلفن: 01135302407
دانشکده: دانشکده علوم پایه

تحصیلات

  • دکترای تخصصی بیوفیزیک ، دانشگاه تهران ، ایران (1384 - 1389)
    عنوان رساله: مطالعه ساختار آلفالاکتالبومین شتر و برهم کنش آن با برخی اسیدهای چرب 18 کربنه و یون های فلزی
  • فوق لیسانس بیوفیزیک ، دانشگاه تهران ، ایران (1381 - 1384)
    عنوان پایان‌نامه: ترمودینامیک برهمکنش هورمون رشد انسانی با کاتیونهای منیزیم، کلسیم و آهن (III)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Melika Mazlaghaninia, Maliheh Sadat Atri, Bagher Seyedalipour (2019) Scopoletin and Morin Inhibit Lactate Dehydrogenase Enzyme Activity, Which Is Critical for Cancer Metabolism hormozgan medical journal: 23(1); 1-6
2
Omid Soltanabadi, Maliheh Sadat Atri, Mohammad Bagheri (2018) Spectroscopic analysis, docking and molecular dynamics simulation of the interaction of cinnamaldehyde with human serum albumin JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY: August 2018, Volume 91, Issue 3–4; 189–197
مقاله ارائه‌شده
1
Setareh Farahmand Araghi, Maliheh Sadat Atri, omid Jazayeri (2022) Production of Biological Nanocomplex from Bovine Alpha-lactalbumin as a Carrier for Benzyl isothiocyanate Delivery Development of Nanotechnology in Basic Science and Engineering, Iran, Arak
2
بشری محمدی احمدوندی، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1397) مهار آنزیم اوره آز به وسیله ترکیب شیمیایی اصلی موجود در روغن میخک بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، ایران¡ مراغه
3
سهیلا محمدی نیلاش، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1396) بررسی اتصال ویتامینهای آبگریز به آلفالاکتالبومین شیر گاو چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی، ایران¡ تهران
4
امید سلطان آبادی، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1396) بررسی برهمکنش سینامالدئید دارچین با آلبومین سرم انسانی با استفاده از روشهای طیف سنجی دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ کرج
5
ملیحه سادات عطری، امید سلطان آبادی (1395) درمان گیاهی شایع ترین سرطان در خانم ها در مقایسه با روش های دیگر درمانی اولین کنگره ملی دانشجویی طب سنتی و مکمل، ایران¡ ساری
6
Melika Mazlaghaninia, Maliheh Sadat Atri, Bagher Seyedalipour (2016) Investigating of LDH structure in the presence of Morin Molecular Medicine, Iran, Isfahan
7
ملیکا مزلقانی نیا، ملیحه سادات عطری، باقر سیدعلیپور (1395) تعیین پارامترهای سینتیکی آنزیم لاکتاتدهیدروژناز در حضور و عدم حضور مهارکننده مورین چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران، ایران¡ تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
مائده مرادی، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1397) مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم کاتالاز در حضور سینامالدهید و لاوسون
2
بشری محمدی احمدوندی، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1397) مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم اورهآز در حضور سینامالدهید و ائوژنول
3
سمیه حبیبی گهر، مریم مهاجرانی، ملیحه سادات عطری (1397) بررسی اثر عصاره برخی از گیاهان دارویی شمال ایران بر آنزیم کاتالاز
4
سهیلا محمدی نیلاش، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1396) بررسی برهمکنش آلفاتوکوفرول و آلفالاکتالبومین گاو با استفاده از روش های طیف سنجی
5
6
فاطمه عطارزاده، ملیحه سادات عطری، مریم مهاجرانی (1395) مطالعه ی برهمکنش سرم آلبومین انسانی با دی کلرووس و کاپتان
7
ملیکا مزلقانی نیا، ملیحه سادات عطری، باقر سیدعلیپور (1395) مطالعه سینتیکی و ساختاری آنزیم لاکتات دهیدروژناز در حضور مورین و اسکوپولتین
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!