1403/05/03
ابوالحسن حسینی

ابوالحسن حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اقتصادی و اداری
نشانی:
تلفن: 01135302572

مشخصات پژوهش

عنوان
دبیر اجرایی مدیریت کسب و کار در کشورهای حوزه دریای خزر (چالش ها و راهکارهای بازاریابی بین الملل و صادرات )
نوع پژوهش
برگزاری همایش
کلیدواژه‌ها
مدیریت کسب و کار، کشورهای حوزه دریای خزر، بازاریابی بین الملل، صادرات
سال 1399
پژوهشگران محمد صفری ، ابوالحسن حسینی ، میثم شیرخدایی

چکیده

کنفرانس مدیریت کسب و کار در کشورهای حوزه دریای خزر با ابتکار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران با دو هدف نظری و کاربردی برای شناسایی چالش ها و مسائل گوناگون کسب و کار، تجارت و بازرگانی در کشورهای حاشیه دریای خزر و متعاقباً ارائه راهکارهای علمی، نظری و کاربردی برای بهبود کسب و کار در این منطقه برگزار می گردد. این کنفرانس اساساً رویکردی بین المللی دارد، که در سال اول در قالب ملی و از سال دوم و پس از به صورت بین المللی و با مشارکت کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. در هر دوره از کنفرانس، یک تم کلیدی در نظر گرفته می شود که در سال اول برگزاری تم اصلی آن عبارت از چالش ها و راه کارهای بازاریابی بین الملل و صادرات می باشد. این کنفرانس درصدد تا تمامی جنبه ها و حوزه های کسب و کار را در پوشش دهد تا مخاطبان مختلف با توانمندی ها و قابلیت های متفاوت بتوانند تجربیات علمی و عملی خو را در حوزه های تخصصی خود معرفی و عرضه نمایند. حوزه های محوری در قالب بازاریابی بین الملل و صادرات، مدیریت استراتژیک بازار، مدیریت ارتباط با مشتریان، کارآفرینی و بهبود کسب و کار، توسعه مدیریت منابع انسانی و سرمایه انسانی، تامین مالی، مدیریت ریسک و سرمایه گذاری و ... می باشد که برای کسب و کارهای مختلف جنبه های کلیدی محسوب می شوند.