1403/05/02
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
تصویر در متون شورانگیز نثر عرفانی فارسی
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تصویر، متون شورانگیز نثر، عرفان
سال 1396
پژوهشگران علی اصغر خلیلی(دانشجو)، رضا ستاری(استاد مشاور)، سیاوش حق جو(استاد مشاور)، حسین حسن پورآلاشتی(استاد راهنما)

چکیده

-