1403/05/03
حسین حسن پورآلاشتی

حسین حسن پورآلاشتی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 0911-1913162

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تطبیقی انسان معنوی در اندیشه مولانا و وین دایر
نوع پژوهش
مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
مولانا، مثنوی، وین دایر، انسان، معنویت.
سال 1402
مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناسی
شناسه DOI
پژوهشگران مریم مردانی ، حسین حسن پورآلاشتی ، مسعود روحانی ، علی اکبر باقری خلیلی

چکیده

مسأله واکاوی حقیقت انسان از اساسی ترین تأملات فلسفی، دینی و جامعه شناسی است. در مکاتب عرفانی نیز شناخت ویژگی های انسان معنوی و راه های وصول وی به سعادت، در رأس امور قرار دارد. عالمان و عارفان بی شماری چه در غرب و چه در شرق به این موضوع پرداخته و به نتایج متفاوتی دست یافته اند. در این جستار با روش توصیفی تطبیقی، به بررسی نظام اندیشگانی دو عارف بزرگ دنیا، مولانا جلال الدین محمد بلخی و وین.ولتر دایر پیرامون مسأله انسان معنوی پرداخته و وجوه همسان و غیرهمسان اندیشۀ این دو عارف تبیین می شود. یافته های پژوهش نشان از آن دارد که وجوه اشتراک نظرات این دو عارف بسیار بیشتر از وجوه افتراق آن ها است. این امر از تأثیر فراوان دایر از آموزه های مولانا و نیز همسانی آبشخورها و مشارب تجربی آنان؛ یعنی عرفان حقیقی یا حقیقت عرفان حکایت دارد. از جمله اصلی ترین نقاط اشتراک این دو، می توان به مفهوم وحدت وجود و از مهمترین وجوه افتراق میان آن دو »به مسأله «اعتقاد به عقوبت اشاره کرد.