30 شهریور 1399
حسين بزرگيان

حسین بزرگیان

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اموزش زبان انگلیسی (گرایش روانشناختی)
تلفن: 35302677
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه فنی کوینزلند ، استرالیا (1388 - 1391)
    عنوان رساله: The role of Metacognitive strategy instruction in EFL listening comprehension
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مهارت شنیداری و نگارش، فراشناختی، دوزبانگی و تکنولوژی اموزشی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Forroq Zarrabi, Hossein Bozorgian (2020) EFL Students’ Cognitive Performance during Argumentative Essay Writing: A log-file data analysis Computers and Composition: 55; 102546
2
Hossein Bozorgian (2018) Teachers’ Attitudes towards the Use of MALL Instruction in Iranian EFL Context the international journal of humanities: 1; 1-18
3
4
Hossein Bozorgian, Sakineh Fallah (2017) EFL Learners’ Speaking Development: Asking Referential Questions Jurnal Pendidikan Malaysia: 42; 1-12
5
مقاله ارائه‌شده
1
Mohammad Ali Alavidoost, Hossein Bozorgian, Ali Babajanzade (2019) Metacognitive Strategy Instruction Contributes to More-skilled Listeners more than Less-skilled Counterparts First International Conference on English language Studie (ICELS), Iran, Isfahan
2
Ali Babajanzade, Hossein Bozorgian, Mohammad Ali Alavidoost (2019) Metacognitive Instruction and Metacognitive Instruction through Dialogic Interaction in Listening Comprehension: Listeners’ Cognitive Load First International Conference on English language Studie (ICELS), Iran, Isfahan
3
Meysam Mohammadpour, Hossein Bozorgian, Mohammad Reza Sabokpa (2018) Metacognitive intervention: Low WMC Learners' listening performance and mmetacognitive awareness First national conference on issues in English language teaching and literature, Iran, Babolsar
4
Hossein Bozorgian, Sakineh Fallah, Seyyed Maryam Kanani (2018) Task Repetition Effects on EFL Learners’ Task-based Interaction through L1 First national conference on issues in English language teaching and literature, Iran, Babolsar
5
Mobina Sahrae, Hossein Bozorgian (2018) The Investigation of Iranian ‘Prospect’ English Textbooks in Light of Cultural Linguistics First national conference on new trends in English language teaching and applied linguistics Golestan Universit, Gorgan, Irany, Iran, Gorgan
6
Mobina Sahrae, Hossein Bozorgian (2017) SEMIOTIC ANALYSIS OF CULTURE-RELATED CONTENT IN IRANIAN LOCALLY DEVELOPED EFL ‘PROSPECT’ TEXTBOOK SERIES 2nd Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Iran, Ardebil
7
Hossein Bozorgian, Mostafa Nazari (2017) THE EFFECT OF MEANING INFERENCE IN READING COMPREHENSION AND VOCABULARY LEARNING THROUGH HYPERMEDIA GLOSS 2nd Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Iran, Ardebil
8
Hossein Bozorgian, Elham Qolbabazadeh (2017) THE RELATIONSHIP BETWEEN EFL TEACHERS̕ COGNITIONS AND THEIR ORAL CORRECTIVE FEEDBACK PRACTICES 2nd Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Iran, Ardebil
9
Hossein Bozorgian, Elham Qolbabazadeh (2017) The relation between EFL Teachers' cognitions and their oral corrective feedback practices 2nd Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Iran, Ardebil
10
Elahe Mahmoudi, Hossein Bozorgian (2017) Metacognitive instruction through self-directed listening guide: EFL listening comprehension 5th International Conference on Engineering & Humanities, Emirate, Dubai
11
Hossein Bozorgian, Miladeh Alinezhad (2017) Analysis of Burnout level of EFL teachers regarding demographic features Annual National Conference on Recent Research in English Language Teaching, Iran, Qazvin
12
Hossein Bozorgian, Raheleh Qara (2017) EFL Listening Log: Motivating Autonomous Learning Annual National Conference on Recent Research in English Language Teaching, Iran, Qazvin
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
Morteza Dousti, Hossein Bozorgian, Azam Ebrahimi (2019) زبان تخصصی مدیریت ورزشی ISBN: 9786226506144
2
حسین بزرگیان، صدیقه فلاحپور (1397) روش تحقیق کیفی: مدل تعاملی شابک:987-600-6545-99-8
3
حسین بزرگیان، صدیقه فلاحپور، محمود شارع پور (1397) روش تحقیق کیفی شابک:978-600-6545-99-8
4
5
Hamid Hassanpour, Hossein Bozorgian (2013) Specialize English for Computer Engineering, Computer Science & IT ISBN: 987-964-7668-95-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!