09 فروردین 1402
حسين بزرگيان

حسین بزرگیان

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / اموزش زبان انگلیسی (گرایش روانشناختی)
تلفن: 35302677
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی اموزش زبان انگلیسی ، دانشگاه فنی کوینزلند ، استرالیا (1388 - 1391)
    عنوان رساله: The role of Metacognitive strategy instruction in EFL listening comprehension
بیشتر

علایق پژوهشی

  • مهارت شنیداری و نگارش، فراشناختی، دوزبانگی و تکنولوژی اموزشی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Motahareh Taghizadeh Ghassab, Hossein Bozorgian, Shirin Abadikhah (2022) Introvert EFL learners’ listening comprehension and metacognitive awareness: A mixed-method study Language Teaching Research: 1; 1-19
2
Elahe Asadi, Hossein Bozorgian (2022) EFL Teachers’ Burnout Levels and Their Commitment to Iran Language Institute Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: Dynamics and Advances: 10; 95-115
3
Hossein Bozorgian, Esmat Shamsi (2022) Autonomous use of podcasts with metacognitive intervention: Foreign language listening development International Journal of Applied Linguistics: 1; 1-17
4
5
Hossein Bozorgian, Meysam Mohammadpour, Elahe Mahmoodi (2022) Embedding L2 Listening Homework in Metacognitive Intervention: Listening Comprehension Development Frontiers of Education in China: 1; 1-25
6
حسین بزرگیان، صدیقه فلاحپور، مهدیس جعفری (1401) منابع تعاملی مورد استفاده ی زبان آموزان مبتدی انگلیسی در نگارش نامه: تأثیر جنسیت و زبان زبان پژوهی: 42; 219-248
7
Esmat Shamsi, Hossein Bozorgian (2021) A review of empirical studies of social media on language learners’ willingness to communicate Education and Information Technologies: 27; 4473–4499
8
Hossein Bozorgian, sediqeh fallahpour, Mohammad Alinasab Amiri (2021) Listening for Young-adult EFL Learners: Metacognitive Intervention through L1 International Journal of Listening: .; .
9
Mobin Hassanzadeh-Taleshi, Bagher Yaqubi, Hossein Bozorgian (2021) The effects of combining task repetition with immediate post-task transcribing on L2 learners’ oral narratives The Language Learning Journal: .; .
10
محمد علی علوی دوست، حسین بزرگیان (1400) استفاده از منطق فازی در ارزیابی مداخالت فراشناختی در رابطه با شنوندگان مبتدی و حرفهای زبان دوم پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی: 11; 139-152
11
Hossein Bozorgian, Ali Yazdani (2021) Direct Written Corrective Feedback with Metalinguistic Explanation: Investigating Language Analytic Ability Iranian Journal of Language Teaching Research: 9; 65-85
12
Hossein Bozorgian, Bagher Yaqubi, Meysam Mohammadpour (2021) METACOGNITIVE INTERVENTION AND AWARENESS: LISTENERS WITH LOW WORKING MEMORY CAPACITY International Journal of Listening: 1; 1-14
13
Hossein Bozorgian, Esmat Shamsi (2020) Computer-Assisted Pronunciation Training on Iranian EFL Learners’ Use of Suprasegmental Features: A Case Study Computer-Assisted Language Learning Electronic Journal: 21; 93-113
14
Mobina Sahrae, Hossein Bozorgian (2020) Cultural Linguistics and ELT curriculum: The case of ‘Prospect’ English textbooks in Iran International Journal of Applied Linguistics: 1; 1-18
15
Hossein Bozorgian, sediqeh fallahpour (2020) Exploring L1 use in English as Foreign Language Classrooms through Activity theory teaching english as a second language quarterly: 39; 1-35
16
Forroq Zarrabi, Hossein Bozorgian (2020) EFL Students’ Cognitive Performance during Argumentative Essay Writing: A log-file data analysis Computers and Composition: 55; 102546
17
حسین بزرگیان، میثم محمدپور (1398) مداخله ی فراشناختی: عملکرد شنیداری و آگاهی فراشناختی یادگیرندگان با ظرفیت حافظه ی کاری بالا پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی: ...; ...
18
Hossein Bozorgian (2018) Teachers’ Attitudes towards the Use of MALL Instruction in Iranian EFL Context the international journal of humanities: 1; 1-18
19
20
Hossein Bozorgian, Sakineh Fallah (2017) EFL Learners’ Speaking Development: Asking Referential Questions Jurnal Pendidikan Malaysia: 42; 1-12
21
مقاله ارائه‌شده
1
Motahareh Taghizadeh Ghassab, Hossein Bozorgian (2021) The effect of metacognitive intervention in introvert EFL learners' listening comprehension and their metacognitive awareness 18 th International TELLSI Conference, Iran, Tehran
2
Mohammad Ali Alavidoost, Hossein Bozorgian, Ali Babajanzade (2019) Metacognitive Strategy Instruction Contributes to More-skilled Listeners more than Less-skilled Counterparts First International Conference on English language Studie (ICELS), Iran, Isfahan
3
Ali Babajanzade, Hossein Bozorgian, Mohammad Ali Alavidoost (2019) Metacognitive Instruction and Metacognitive Instruction through Dialogic Interaction in Listening Comprehension: Listeners’ Cognitive Load First International Conference on English language Studie (ICELS), Iran, Isfahan
4
Meysam Mohammadpour, Hossein Bozorgian, Mohammad Reza Sabokpa (2018) Metacognitive intervention: Low WMC Learners' listening performance and mmetacognitive awareness First national conference on issues in English language teaching and literature, Iran, Babolsar
5
Hossein Bozorgian, Sakineh Fallah, Seyyed Maryam Kanani (2018) Task Repetition Effects on EFL Learners’ Task-based Interaction through L1 First national conference on issues in English language teaching and literature, Iran, Babolsar
6
Mobina Sahrae, Hossein Bozorgian (2018) The Investigation of Iranian ‘Prospect’ English Textbooks in Light of Cultural Linguistics First national conference on new trends in English language teaching and applied linguistics Golestan Universit, Gorgan, Irany, Iran, Gorgan
7
Mobina Sahrae, Hossein Bozorgian (2017) SEMIOTIC ANALYSIS OF CULTURE-RELATED CONTENT IN IRANIAN LOCALLY DEVELOPED EFL ‘PROSPECT’ TEXTBOOK SERIES 2nd Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Iran, Ardebil
8
Hossein Bozorgian, Mostafa Nazari (2017) THE EFFECT OF MEANING INFERENCE IN READING COMPREHENSION AND VOCABULARY LEARNING THROUGH HYPERMEDIA GLOSS 2nd Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Iran, Ardebil
9
Hossein Bozorgian, Elham Qolbabazadeh (2017) THE RELATIONSHIP BETWEEN EFL TEACHERS̕ COGNITIONS AND THEIR ORAL CORRECTIVE FEEDBACK PRACTICES 2nd Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Iran, Ardebil
10
Hossein Bozorgian, Elham Qolbabazadeh (2017) The relation between EFL Teachers' cognitions and their oral corrective feedback practices 2nd Conference on New Trends in English Language Teaching and Testing, Iran, Ardebil
11
Elahe Mahmoudi, Hossein Bozorgian (2017) Metacognitive instruction through self-directed listening guide: EFL listening comprehension 5th International Conference on Engineering & Humanities, Emirate, Dubai
12
Hossein Bozorgian, Miladeh Alinezhad (2017) Analysis of Burnout level of EFL teachers regarding demographic features Annual National Conference on Recent Research in English Language Teaching, Iran, Qazvin
13
Hossein Bozorgian, Raheleh Qara (2017) EFL Listening Log: Motivating Autonomous Learning Annual National Conference on Recent Research in English Language Teaching, Iran, Qazvin
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
1
Morteza Dousti, Hossein Bozorgian, Azam Ebrahimi (2019) زبان تخصصی مدیریت ورزشی ISBN: 9786226506144
2
حسین بزرگیان، صدیقه فلاحپور (1397) روش تحقیق کیفی: مدل تعاملی شابک:987-600-6545-99-8
3
حسین بزرگیان، صدیقه فلاحپور، محمود شارع پور (1397) روش تحقیق کیفی شابک:978-600-6545-99-8
4
5
Hamid Hassanpour, Hossein Bozorgian (2013) Specialize English for Computer Engineering, Computer Science & IT ISBN: 987-964-7668-95-8
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

  • مدیر مرکز زبانهای خارجه (1397 - 1398)
  • مدیر مرکز آزفا (1388 - اکنون)
بیشتر

گالری تصاویر

حسين بزرگيان