1403/05/04
خدیجه آقاجانی

خدیجه آقاجانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده مهندسی و فناوری
نشانی:
تلفن: 0113533000

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1389 - 1395)
    عنوان رساله: انطباق تصاویر با استفاده از معیار شباهت مبتنی بر تغییرات
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه صنعتی شریف ، ایران (1382 - 1385)
    عنوان رساله: تشخیص نواحی فعال گفتار با استفاده از تبدیل موجک
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر ، شهید بهشتی تهران ، ایران (1377 - 1381)
    عنوان پایان‌نامه: ...
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ شده
Speech Emotion Recognition Using Scalogram Based Deep Structure khadijeh Aghajani, Iman Esmaili Paeen Afrakoti (2020)
Intensity based image registration by minimizing the complexity of weighted subtraction under illumination changes khadijeh Aghajani, Rohollah Yousefpour, Mohsen Shirpour, Mohammad T Manzuri (2016)
مقاله ارائه شده
پایان نامه
Credit Card Fraud Detection Using Machine Learning Ahmed Kareem Jawad Alataby, khadijeh Aghajani (2023)