1403/03/25
شیرین آبادی خواه

شیرین آبادی خواه

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکدۀ ادبیّات و زبان‌های خارجی
نشانی:
تلفن: 01135302673

مشخصات پژوهش

عنوان
کارگاه Academic Writing
نوع پژوهش
شرکت در کارگاه‌ها یا همایش‌های علمی
کلیدواژه‌ها
مقاله نویسی، درست نویسی، نوشتار دانشگاهی
سال 1398
پژوهشگران شیرین آبادی خواه ، قدسیه رضوانیان

چکیده

کارگاه Academic Writing به مدت 20 ساعت در خرداد 138 در گروه پژوهشی آموزش و اشتغال زنان برای بانوان هیأت علمی تشکیل شده است.