مشخصات پژوهش

صفحه نخست /پیوندبین عرفان عملی و اخلاق ...
عنوان پیوندبین عرفان عملی و اخلاق با تطبیق بر اخلاق عحقوق محور در سیره و سبک زندگی پیامبر اکرم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها عرفان عملی، اخلاق، حق، تکلیف، سیره پیامبر(ص)
چکیده عارف مسلمان همیشه خود را بین مبدا و مقصد الهی مشاهده میکند و این احساس را در خود میابد که میبایست با سیر و سلوک و برنامه های عملی، منزل به منزل، مقاماتی را طی نموده تا به آن مقصد نهایی دست یابد. عارف مسلمان خودرا پشت پرده ها و حجاب های فراوان میابد که حقایق را از وی پوشانده است. باید آرام آرام این حجاب ها و موانع از بین برود تا به مقام اوج که معرفت زلال حقایق هستی است دست پیدا کند. طبیعتا شخص برای عبور از این حجاب نیازمندبه یک سری از برنامه ها و دستوراتی است که عملا باید در خود پیاده میکند تا آنکه منازل سلوک را یکی پس از دیگری سیر نماید وبه حق نائل شود.در اصطلاح عرفا به این مجموعه از برنامه ها عرفان عملی گفته میشود. در این نوشتار سعی شده است که پس از تبیین مفهوم عرفان عملی و اخلاق و رابطه و پیوند بین آن دو، این پیوند با تطبیق بر سیره و سبک زندگی پیامبر(ص) روشن شود. سبک زندگی که همان شیوه و روش زندگی است به یک نوع هویت اجتماعی ختم میشود، در فرهنگ اسلامی عبارت است از سبک رفتار یبر پایه رعایت حقوق طرف ارتباط که بر اساس الگوی اخلاق حقوق محور تنظیم میابد. برای نهادینه کردن سبک زندگی اسلامی که به عنوان سبک و سیره مطلوب در زندگی به شمار میآید و در نهایت از مصادیق عرفان عملی شمرده میشود، ابتدا لازم است چنین سبکی تبیین شود. برای دستیابی به این هدف باید پژوهش های رهابردی انجام و چیستی سبک زندگی اسلامی و ابعاد آن مشخص شود. که البته این کار، تنها با مراجعه به ابعاد زندگی و سیره پیامبر اسلام (ص) و اهل بیت (ع) امکان پذیر است که از هر کس به حقایق اسلام آگاه ترند.
پژوهشگران سید مجتبی حسین نژاد (نفر دوم)، علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول)