مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بازبینی رابطه ی میان رشد ...
عنوان بازبینی رابطه ی میان رشد اقتصادی و تورم در ایران با استفاده از تحلیل در حوزه ی زمان– فرکانس
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها رشد اقتصادی، تورم، تبدیل موجک پیوسته، تحلیل حوزه ی زمان– فرکانس.
چکیده رابطه ی میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کلان به شمار می رود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشه های زیادی رو به رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دست-یابی به ثبات قیمت ها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل در حوزه ی زمان– فرکانس طی سال های 1397:02 – 1369:02 بینش جدیدی در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم ارائه کند. نتایج نشان می دهند که در بلندمدت (بیشتر از 4 سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این، افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه مدت (سال های 1383– 1381) فشار تورمی ایجاد کرده است. بنابراین، توصیه می شود در بلندمدت سیاست گذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.
پژوهشگران صالح طاهری بازخانه (نفر دوم)، محمد عبدی سید کلایی (نفر اول)