مشخصات پژوهش

صفحه نخست /مقدمه ای بر اقتصاد رفتاری : ...
عنوان مقدمه ای بر اقتصاد رفتاری : مفهوم ، روش شناسی وشیوه های استخراج ترجیهات
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اقتصاد رفتاری، بازی های رفتاری، روان شناسی اقتصادی، انسان اقتصادی
چکیده یکی از مهم ترین مباحث در نظریه پردازی علم اقتصاد، انسان اقتصادی و ویژگی های رفتاری اوست. اقتصاد به مثابه علمی انسانی، برای مدل سازی، پی شبینی، سیاست گذاری و تمام کارکرد های خود نیازمند شناختی مناسب از انسان، بسان محور تصمیم گیر یهای اقتصادی است. جریان اصلی اقتصاد و به ویژه اقتصاد نئوکلاسیکی، بعد از جان استوارت میل با قبول برخی اصول، مانند حداکثرسازی نفع شخصی و رفتار عقلایی، بررسی های انسان شناسانه را نادیده گر فته است. عده ای از اقتصاددانان این فروض انعطاف ناپذیر را علت برخی ناکامی های اقتصاد در زمینه های عملی دانسته اند. اقتصاد رفتاری بر آن است تا این خلأ را با روش های گوناگون پوشش دهد. امروزه اقتصاد رفتاری با کمک دانش و روش های پژوهش در علم روان شناسی پیشرفت کرده است. بازی های رفتاری یکی از روش های پژوهش در اقتصاد رفتاری است. در این تحقیق تلاش می شود تا افزون بر بررسی روش شناسی اقتصاد رفتاری، مهم ترین و پرکاربردترین بازی های رفتاری معرفی شوند. معمای زندانی، کالای عمومی، اولتیماتوم، دیکتاتور، اعتماد، مبادله هدیه، و بازی تنبیه شخص ثالث در این پژوهش بررسی می شوند.
پژوهشگران عباس امینی (نفر چهارم)، مسعود زارع (نفر سوم)، حبیب انصاری سامانی (نفر اول)، علیرضا پور فرج (نفر دوم)