مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی پاسخهای اکسیدانی و آنتی ...
عنوان بررسی پاسخهای اکسیدانی و آنتی اکسیدانی در بافت عضله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) متعاقب تجویز خوراکی سینامالدهید در مسمومیت با فلز روی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها سینامالدهید، کپور معمولی، قلب، اکسید روی، تجمع زیستی
چکیده فلز روی (Zn) از جمله آلاینده های غیر قابل تجزیه است. این فلز سنگین علاوه بر اینکه در بافتهای ماهی از جمله عضله تجمع می یابد، به عنوان یک اکسیدان قوی نیز شناخته میشود.گیاهان مختلفی وجود دارند که دارای خواص ضداکسیدانی هستند که دارچین یکی از آنها است. خواص دارویی گیاه دارچین به سبب عصارهای است که بیش از 70 درصد آن را سینامالدهید تشکیل می دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر سینامالدهید بر پاسخهای اکسیدانی و آنتی اکسیدانی در بافت عضله ماهی کپور معمولی است. در این تحقیق 120 قطعه ماهی در 5 گروه با سه بار تکرار، یک گروه به عنوان گروه کنترل، یک گروه تنها دریافت کننده روی و 3 گروه دیگر دریافت کننده روی و مقادیر مختلفی از سینمالدهید همراه با غذا، به مدت 5 روز تقسیم شدند. سپس بخشی از عضله ماهیان پس از آسانکشی با عصاره گل میخک جهت ارزیابی میزان کل آنزیمهای اکسیدانی و آنتی اکسیدانی با استفاده از روشهای FRAP و MDA به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج نشان داد که افزایش دوز مصرف خوراکی سینامالدهید، میزان آنزیمهای اکسیدانی را کاهش و میزان آنزیمهای آنتی اکسیدانی را افزایش میدهد به طوری که با گروه روی اختلاف معنی دار دارد. امروزه با توجه به رشد چشمگیر آبزی پروری و نقش بسیار پررنگ آن در تأمین پروتئین مورد نیاز جمعیت انسانی، علاوه بر تامین سلامت جامعه انسانی باید به حفظ سلامت ماهیان و کاهش میزان خسارات اقتصادی ناشی از مرگ و میر آنها نیز توجه شود که استفاده از گیاهان دارویی از جمله راههای کم خطر برای محیط زیست و ارزان برای رسیدن به این مهم است.
پژوهشگران شیلا امیدظهیر (نفر سوم)، سید محمد حسینی (نفر دوم)، سارا آذری (نفر اول)