مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ردیایی ایمونوهیستوشیمیایی ...
عنوان ردیایی ایمونوهیستوشیمیایی شاخص های آپوپتوزی Bax و Bcl2 حبابچه های ریوی، متعاقب شش هفته تمرین تناوبی شدید
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تمرین تناوبی شدید، آپوپتوز، Bax و Bcl2 ، ریه
چکیده از دیدگاه مطالعات مولکولی تاکنون رابطه بین تمرینات تناوبی شدید، بروز آپوپتوز و پروتئین های مرتبط با آن در ریه مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو هدف پژوهش خاضر ردیابی ایمونوهیستوشیمیایی پروتئین های آپوپتوزی Bax و Bcl2 حبابچه های ریوی، متعاقب شش هفته تمرین تناوبی شدید بود.
پژوهشگران فاطمه ریاحی (نفر ششم به بعد)، میترا یوسف پور (نفر پنجم)، غلامرضا حمیدیان (نفر چهارم)، شادمهر میردار (نفر سوم)، سیمین ریاحی (نفر دوم)، مهدی یادگاری (نفر اول)