مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اصطکاک مالی و نوسانات بازار ...
عنوان اصطکاک مالی و نوسانات بازار کار (مطالعه موردی: اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد باز کوچک
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها اصطکاک مالی؛ اقتصاد باز کوچک؛ الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)؛ تکانه مالی؛ فرایند جست وجو و تطبیق
چکیده بحران مالی سال 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این پژوهش با بسط یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) برای اقتصاد ایران در سه زمینه ـ اقتصاد باز، درنظرگرفتن اصطکاک در بازار مالی، و بازار کار ـ تأثیر تکانه های مالی (تکانه دارایی کارآفرینان، نرخ بهره، و سرمایه گذاری) را بر نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که اصطکاک مالی در اثرگذاری این تکانه ها بر نوسانات بازار کار تأثیر مهمی دارد.
پژوهشگران هادی کشاورز (نفر سوم)، محمد علی احسانی (نفر دوم)، اسدالله فرزین وش (نفر اول)