مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیرتکانه های مالی بر نوسان ...
عنوان تاثیرتکانه های مالی بر نوسان های بازار کار در یک اقتصاد بدون پول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تکانه مالی، اصطکاک مالی، فرایند جستجو و تطبیق، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
چکیده بحران مالی سال 2007 نشان داد که تاثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تاثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تاثیر تکانه های مالی را بر نوسان های بازار کار با وجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می نماید. بازار کار بر اساس یک فرایند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. به علاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسان های بزرگتر در بیکاری می گردد.
پژوهشگران هادی کشاورز (نفر سوم)، محمد علی احسانی (نفر دوم)، اسدالله فرزین وش (نفر اول)