مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تکانه های مالی و نوسانات ...
عنوان تکانه های مالی و نوسانات بازار کار با وجود اصطکاک مالی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها تکانه مالی، اصطکاک مالی، فرآیند جستجو و تطبیق، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
چکیده بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه­های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می­کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می­رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می­دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می­شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه­های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری می گردد.
پژوهشگران هادی کشاورز (نفر سوم)، محمد علی احسانی (نفر دوم)، اسدالله فرزین وش (نفر اول)