مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Platinum adsorption onto ...
عنوان Platinum adsorption onto graphene and oxidized graphene: A quantum mechanics study
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها Graphene; Oxidized graphene; Platinum; Adsorption; DFT
چکیده Density functional theory based on first-principle calculations was used to examine platinum-supported oxidized graphene as a beneficial nanomaterial in terms of its catalytic activity and utility for contaminant removal and disinfecting polluted solutions in both domestic and industrial applications. The first step was to select the most appropriate available computing package to apply the supercell technique, which would provide a better representation of a large and real graphene slab. Using OpenMX was less time-consuming after we enforced a basis set for valence electrons to avoid an all-electron calculation, and this had very slight and negligible effect on the accuracy of the calculations. The OpenMX software was selected to perform forward steps of investigating changes in the properties such as adsorption energy and ground state structure of the complexes made by the adsorption of a platinum atom on the surface of pristine graphene (Pt/PG) and oxidized graphene (Pt/OG), which had the lowest adsorption energy of 5.28 eV. Moreover, we examined the effect of Pt atom adsorption on the surface and between two layers of graphene. Our results show that, there was no specific change observed in mentioned properties of Pt atom adsorption on bilayer graphene in comparison with single layer.
پژوهشگران مرتضی قربان زاده آهنگری (نفر سوم)، محسن جهانشاهی (نفر دوم)، احمد جعفری (نفر اول)