مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اولین گزارش وقوع همزمان ...
عنوان اولین گزارش وقوع همزمان آلودگی به ژیروداکتیلوس، داکتیلوژیروس، ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس و آلودگی ثانویه قارچی در یک گله فرشته ماهی آب شیرین (Pterophyllum scalare) در شهر ساری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها فرشته ماهی، آلودگی انگلی، ساری
چکیده آلودگی های انگلی از جمله متداول ترین بیماری ها در آبزیان به شاامار می رود که ضااررهای اقتصااادی زیادی را به انواع آبز یان پرورشی و زینتی وارد می سازد. انگل های ژیروداکتیلوس، داکتیلوژیروس و ایکتیوفتیریوس مولتی فیلی از جمله متداول ترین انگل های خارجی ماهیان زینتی می باشند که به دلیل نبود میزبان واسط در چرخه زندگی آنها به سرعت در آکواریوم تکثیر می یابند. پس از مشاهده یک گله 150 عددی از فرشته ماهی آب شیرین Pterophyllum scalare، با میانگین طول استاندارد 41mm، همراه با تنفس سریع ، باله های جمع شده، تجمع در نواحی پرجریان، کاهش اشتها و زخم های جلدی عمیق و تلفات 10% و وجود ضایعات پنبه ای شکل ثانویه روی زخم های ایجاد شده در برخی ماهیان معاینات اولیه صورت پذیرفت. ماهیان در یک آکواریوم به ابعاد 100x50x 50cm با سیستم فیلتراسیون و دو آبگرمکن برقی 100 وات با دمای آب 25 درجه سانتیگراد به صورت متراکم نگهداری می شدند. آب هر سه هفته یک بار به میزان 30 درصد سیفون می شد و آکواریوم فاقد شن کف و هر نوع وسیله تزیینی در آن بود. به منظور بررسی دقیق تر لام مرطوب از پوست، آبشش ها و باله ها تهیه گردید. در بررسی میکروسکوپی آلودگی شدید به ژیروداکتیلوس و داکتیلوژیروس و آلودگی خفیف به انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس با وجود دیده شدن دانه های سفید رنگ روی بدن ماهیان تایید گردید. به منظور کاهش بار آلودگی 60 در صد آب تعویض گردید. مدیای درون فیلترها خارج گشت و فرمالین با دوز ppm 25 به صورت غوطه وری طولانی مدت، هر 2 روز تا 6 روز و تعویض 50 درصدی آب در روزهایی که درمان صورت نمی گرفت تجویز گردید. با وجود متداول بودن آلودگی به این انگل ها در ماهیان زینتی این اولین گزارش از وقوع همزمان آنها در ایران در این گونه از ماهی می باشد.
پژوهشگران هانیه رجب پور (نفر ششم به بعد)، نگین سیه چهره (نفر پنجم)، رضا امانی (نفر چهارم)، علیرضا نصیری (نفر سوم)، شیلا امیدظهیر (نفر دوم)، سید محمد حسینی (نفر اول)