مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی ماهیت اکراه و آثار آن ...
عنوان بررسی ماهیت اکراه و آثار آن از منظر فقه امامیه
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها اختیار، اکراه، تهدید، مسئولیت.
چکیده شکی در نقش اکراه ناحق در رافعیت مسئولیت های کیفری در موارد غیر قتل و نیز مسئولیت های مدنی نیست. تحقق اکراه منوط به شرایطی چون: مقارنت تهدید مکره با اکراه، فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن تهدید، توانایی اکراه کننده بر عملی ساختن تهدیدات خود، علم یا ظن اکراه شونده مبنی بر عملی شدن تهدید توسط اکراه کننده، عدم امکان تخلص از اکراه، و تناسب بین مورد تهدید و معامله می باشد. دلایل رفع آثار اکراه نیز کتاب، سنت و اجماع و عقل می باشند.
پژوهشگران سید مجتبی حسین نژاد (نفر دوم)، علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول)