مشخصات پژوهش

صفحه نخست /اخلاق حقوق محور در سیره و سبک ...
عنوان اخلاق حقوق محور در سیره و سبک زندگی امام رضا )ع(
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها امام رضا(ع)، سبک زندگی، اخلاق حقوق محور، حق، تکلیف.
چکیده سبک زندگی که همان شیوه و روش زندگی است، در فرهنگ اسلامی عبارت است از سبک رفتاری بر پایه رعایت حقوق طرف ارتباط که بر اساس الگوی اخلاق حقوق محور تنظیم می یابد. دانستن این نوع از سبک زندگی آن هم بر اساس برنامه سعادت بخش دین اسلام، یکی از معاریف بسیار ضروری و حیاتی است. بهترین مبنا در تحلیل این نوع از سبک زندگی اسلامی، بهره مندی از سیره عملی پیامبر اسلام)ص( و اهل بیت)ع( ایشان است که از هر کس به حقایق اسلام آگاه ترند. در این مقاله پس از بحث پیرامون اخلاق حقوق محور که مبتنی است بر اصل در مورد مبانی اخلاق حقوق محور از دیدگاه امام رضا )ع( و با استفاده از سیره » شما حق دارید و من تکلیف « عملی آن حضرت بحث و بررسی به عمل می آید.
پژوهشگران سید مجتبی حسین نژاد (نفر دوم)، علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول)