مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی فقهی قتل در فضای مجازی
عنوان بررسی فقهی قتل در فضای مجازی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها قتل، فضای مجازی، اطلاق ادله، قضیه خارجیه، قضیه حقیقیه، تنقیح مناط
چکیده یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، می تواند قابل تصور باشد، قتل در فضای است. با توجه به وقوع این قتل در فضای مجازی قطعا با محدودیت هایی همچون عدم امکان اثبات آن به واسطه بینه و قسامه مواجه است. نگارندگان در این مقاله، امکان قتل در فضای مجازی همراه با بیان بعضی از مصادیق آن، نحوه اثبات این نوع از قتل و در نهایت حکم آن را با تحلیلی بر تمسک به اطلاقات و با تطبیق بر نوع سنتی، مورد بحث قرار می دهند.
پژوهشگران سید مجتبی حسین نژاد (نفر دوم)، علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول)