مشخصات پژوهش

صفحه نخست /رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و ...
عنوان رویکرد نئومرکانتیلیست روسیه و چین به انرژی آسیای مرکزی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها استراتژی، خط لوله، ژئوپلیتیک، نئومرکانتیلیست، نفت و گاز
چکیده کاربرد سیاست های نئومرکانتیلیست از سوی قدرت های بزرگ دال بر ناکارآمدی طرح های مرکانتیلیست استثماری قرن گذشته و ظهور عصر جدیدی از کشمکش و رقابت برای برقراری تعادل تجاری و حداکثرسازی منافع اقتصادی است. اولویت کنترل منابع انرژی آسیای مرکزی سیاست سلطه بر منابع هیدروکربن آنرا در کانون سیاست خارجی قدرت های منطقه ای روسیه و چین با هدف همگرایی و تثبیت جایگاه برتر نسبت به قدرت رقیب قرار داده است. خیز برای توسعه اقتصادی و همزمان افزایش بهای نفت و گاز در بازار جهانی تکاپوی روسیه برای دستیابی به درآمد ارزی حاصل از تجارت مواد خام و اتکای چین بر شریان حیاتی نفت و گاز به منظور تداوم رشد اقتصادی، طراحی سیاست های نئومرکانتیلیست حداکثرسازی کنترل منابع را اجتناب ناپذیر ساخته است. وقوع بحران های اقتصادی و سیاسی در روابط روسیه و اتحادیه اروپا و کاهش قیمت استراتژی تجاری روسیه در بخش نفت و گاز را تغییر داد که به افزایش حجم صادرات و همگرایی تجاری با چین برای تامین کسری درآمد ارزی انجامید. در این میان با توجه به رقابت میان دو قدرت منطقه ای بزرگ سوال این است که کدام مولفه به تدوین و اجرای سیاست های تجاری- اقتصادی نئومرکانتیلیست در منطقه شدت بخشیده است؟ فرضیه اصلی مقاله این است که بهره برداری از منابع غنی نفت و گاز با اهداف کسب درآمد ارزی، تداوم رشد اقتصادی داخلی، حفظ موازنه و تعادل در قیمت ها، مقابله با سلطه رقیب بر منابع، پیگیری سیاست های نئومرکانتیلیست در منطقه را ضروری ساخته است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی با استناد به کتاب و مقالات لاتین و تارنما های معتبر فضای مجازی است.
پژوهشگران محسن بختیاری جامی (نفر دوم)، حسین رفیع (نفر اول)