مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی اعتبار روایات تحف العقول
عنوان بررسی اعتبار روایات تحف العقول
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها بررسی اعتبار روایات تحف العقول
چکیده تحف العقول نام مجموعه ای است حدیثی که مولف آن ابومحمد حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی است. وی از محدثان قرن چهارم هجری و بنابر برخی نقل ها از مشایخ مفید شمرده می شود. از ویژگی های کتاب تحف العقول اشتمال آن بر نقل بعضی منفردات است که در سایر مجامع حدیثی مانند آن یافت نمی شود. در اعتبار احادیث این کتاب و وثاقت مولف آن میان عالمان رجال و فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. مختار نگارندگان ثقه بودن مولِّف و اعتبار کتاب بر پایه وثاقت به صدور روایات آن است. این مقاله بر مبنای یافته فوق و مستدل و مبرهن نمودن آن و نیز جرح و نقد اقوال رقیب و مستندات ایشان سامان یافته است.
پژوهشگران سید مجتبی حسین نژاد (نفر سوم)، محمد محسنی دهکلانی (نفر دوم)، علی اکبر ایزدی فرد (نفر اول)