مشخصات پژوهش

صفحه نخست /بررسی کارآفرینی نهادگرایی ...
عنوان بررسی کارآفرینی نهادگرایی جدید گروه همگن قومی−تجار در مقایسه با دیگر نظریات برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها کارآفرینی اتریشی کارآفرینی نئوکلاسیکی کارآفرینی نهادگرایی جدید کارآفرینی گروه همگن قومی−تجار جامعه‌شناسی اقتصادی کشورهای کمتر توسعه‌یافته
چکیده چکیده سه جریان فکری در کارآفرینی، تحولات مؤثری را در اقتصاد پدید آوردند. کارآفرینی نئوکلاسیکی با فروض عقلانیت کامل و بازار در تعادل با عدم پذیرش تأثیر محیطی بهینگی در کسب ‌و کار را نوید می‌دهد. در نقد این فرایند، کارآفرینی اتریشی با طرح عدم ‌تعادل بازار با هوشیاری کارآفرینانه در اصلاح تخصیص منابع در شکل نهادی را موجب فرصت سود برای کارآفرین می‌داند. رویکرد نهادگرایی جدید با طرح نهاده‌ای رسمی و غیررسمی و قراردادهای کارآفرینانه در محیط نهادی توجه را به کارآفرینی مولد و مخرب جلب کرد. این مقاله درصدد است در مبانی نهادگرایی جدید با نظریه فعالیت تجاری قومی کارآفرینی در شکل شبکه متحد تجاری با هویت و فرهنگ قومی، توجه به اعتمادسازی بین اقوام برای فرصت سودآوری و کارآفرینی مولد را برای کشورهای توسعه‌نیافته معرفی کند. نتایج بیانگر مفید بودن این نظریه و کاربرد آن برای کشورهای کمتر توسعه‌یافته در ایجاد رشد و توسعه پایدار برای محیط کارآفرینی است.
پژوهشگران علیرضا پور فرج (نفر اول)