مشخصات پژوهش

صفحه نخست /Convex sub-differential sum ...
عنوان Convex sub-differential sum rule via convex semi-closed functions with applications in convex programming
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها sub-differential
چکیده This paper deals with some basic notions of convex analysis and convex optimization via convex semi-closed functions. A decoupling-type result and also a sandwich theorem are proved. As a consequence of the sandwich theorem, we get a convex sub-differential sum rule and two separation results. Finally, the derived convex sub-differential sum rule is applied to solving the convex programming problem
پژوهشگران وحید داداشی (نفر سوم)، مهدی روحی (نفر چهارم)، یو جی چو (نفر دوم)، محسن علیمحمدی (نفر اول)