مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تحلیل شکنندگی سدهای بتنی وزنی ...
عنوان تحلیل شکنندگی سدهای بتنی وزنی با استفاده از آنالیز زمان دوام
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها سد بتنی وزنی، رفتار غیر خطی بتنن، روش زمان دوام، تحلیل شکنندگی.
چکیده سد های بتنی از سازه های بسیار با اهمیت می باشند. در سال های اخیر به منظور بالا رفتن عمر آنها و اقتصادی شدن طرح ها ، موضوع ایمنی این سازه ها بسیار مورد توجه است. در همین راستا به منظور ارزیابی عملکرد لرزه ای و رفتار واقعی این سازها، استفاده از روش های آنالیز احتمالاتی علاوه برآنالیز های غیرخطی ،دارای اهمیت می باشد. از جمله این روش ها استفاده از تحلیل شکنندگی است که با تأثیر عدم قطعیت ها ، نتایج محافظه کارانه تری می دهد. در این پژوهش مدل اجزای محدود سد کوینا در نرم افزار آباکوس با در نظر گرفتن اندرکنش سد-مخزن و رفتار غیر خطی بتن،تحت آنالیز دینامیکی غیر خطی زمان دوام، قرار گرفته است. با استفاده از پروفیل خرابی، سطح عملکرد آستانه فروریزش و منحنی شکنندگی نظیر ترسیم و در نهایت احتمال خرابی به ازای شدت های مختلف لرزه مورد بررسی قرار گرفته است.
پژوهشگران محسن نوری قره تکن (نفر چهارم)، محسن بزرگ نسب (نفر سوم)، رضا تقی پور (نفر دوم)، آرزو طبری شاهاندشت (نفر اول)