16 خرداد 1402
سيد علي اكبر ربيع نتاج

سید علی اکبر ربیع نتاج

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر بلوار ش ذلفقاری پردیس دانشگاه مازندران دانشگده الهیات
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم قران و حدیث
تلفن: 2698
دانشکده: دانشکده الهیات و معارف اسلامی علامه حسن زاده آملی (ره)

تحصیلات

 • دکترای تخصصی علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1374 - 1378)
  عنوان رساله: نقد و بررسی "نظریه اگناس گلدزیهر"در زمینه وجود تعارض نصوص قرآن کریم
بیشتر

علایق پژوهشی

 • علوم قرآنی
 • علوم حدیث
 • بررسی آرای خاور شناسان در موضوعات قرآنی
 • بررسی آرای رجالی دانشمندان اسلامی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
صدیقه حسین پور، سید علی اکبر ربیع نتاج، زینب السادات حسینی، فروغ پارسا (1401) رویکردها و روش های نقد حدیث در الزامات و تتبّع دارقطنی از نظر براون حدیث پژوهی: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 27، مرداد 1401; 173-200
2
رضا آقاپور، سید علی اکبر ربیع نتاج، سید محسن موسوی (1400) شناسایی و تحلیل متغیر های سبک زندگی موثر در حجاب و پوشش زنان بر اساس قرآن و حدیث پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده: 22; .59-76
3
حیدر پاسنگ، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1400) قواعد تفسیر لغوی علوم قرآن و حدیث: 53 (1); 241- 260
4
معصومه طاهریان، سید محسن موسوی، سید علی اکبر ربیع نتاج، مهدی تقی زاده طبری (1399) تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «معاذ بن مسلم»و«معاذ بن کثیر» کتاب قیم: 23; 261-279
5
عاطفه ستودیان، سیدکاظم طباطبائی پور، سید علی اکبر ربیع نتاج، مهدی تقی زاده طبری (1399) زبان شوخی در کلام معصومان علیهم السلام حدیث پژوهی: 12; 191-212
6
معصومه طاهریان، سید محسن موسوی، مهدی تقی زاده طبری، سید علی اکبر ربیع نتاج (1399) اعتبارسنجی گونه های مختلف روایات نزد شیخ صدوق مطالعات فهم حدیث: 12; 31-51
7
محمد حسن مسلمی، سید علی اکبر ربیع نتاج، سید محسن موسوی (1399) مؤلفه های تهدید نرم فرهنگی از منظر قرآن کریم و سیره نبوی مبتنی بر بُعد تخریب شخصیت و الگوهای دینی مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی: 38; 201-228
8
معصومه طاهریان، سید محسن موسوی، مهدی تقی زاده طبری، سید علی اکبر ربیع نتاج (1398) دلایل اعتماد شیخ صدوق به روایات ابوسمینه مطالعات اعتبارسنجی حدیث: 2; 9-36
9
Haditha Soleimani, Mohsen Nouraei, seyed aliakbar Rabinataj (2020) The Criticism of Revelation-order-based Exegesis from the Viewpoint of Bihjatpūr Journal of Contemporary Islamic Studies: Vol. 2, No. 1; 53-70
10
طاهره کریمی محلی، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1398) روایی ها و ناروایی های نقل به معنا کاوشی در چند و چون نقل به معنا و نسبتش با تحریف و تغییر کلام علوم حدیث: 24; 131-157
11
Reza Aghapour, seyed aliakbar Rabinataj, seyyed mohsen musavi (2019) Studying Status of Leisure Times and Tourism in Quran and Hadiths with emphasis on Spirituality International Journal of Tourism and Spirituality: 3; 106-118
12
محمدصادق حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار (1397) بررسی دیدگاه تسدال دربارۀ ارتباط مفهوم قرآنی میزان با دین مصر باستان پژوهشنامه ادیان: 24; 15-46
13
علی رضا شمالی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1397) بررسی تاثیر بلاغت در انتقال پیام در داستان بنی اسرائیل آموزه های قرآنی: 28; 229-253
14
علی رضا شمالی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1397) بررسی تاثیربلاغت برانتقال پیام درداستان بنی اسرائیل آموزه های قرآنی: 28; 229- 254
15
سید مهدی موسوی، سید علی اکبر ربیع نتاج، زینب السادات حسینی (1397) تعارض ترجمه عرفی واژه قرآنی «مَوْقُوتاً» با روایات معصومان (ع) کتاب قیم: دوره8-شماره18; 209-226
16
سید مهدی موسوی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1397) تأملی در حدیث «من أخلص لله…» از نگاه فریقین علوم قرآن و حدیث: 100; 81-96
17
سعید غلامی، سید رضا مودب، سید علی اکبر ربیع نتاج (1397) واکاوی تفسیری آیات سوره إسراء درباره فساد بنی إسرائیل با تکیه بر عدم ترادف در ترکیب وصفی «عباداً لنا» مطالعات تفسیری: 34; 79-96
18
حدیثه سلیمانی، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396) بررسی و نقد شیوه تفسیرتاریخی قرآن مطالعات تاریخی قرآن و حدیث: 62; 133-153
19
سید علی اکبر ربیع نتاج، علی تفریحی (1396) بررسی کارکرد سبب ورود حدیث در تبیین قواعد فقهی حدیث پژوهی: 18; 64-39
20
محمدصادق حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار (1396) تسدال وادعای اقتباس آیات 32-27 سوره مائده از ترگوم وتلمود پژوهشهای قرآنی: 84; 52-28
21
طاهره ناجی صدره، سید علی اکبر ربیع نتاج، عباس اسماعیلیی زاده (1396) حدیث قرب نوافل، مفهومشناسی و کاربرد آن در تفسیر تسنیم* علوم قرآن و حدیث: 98; 148-123
22
سید علی اکبر ربیع نتاج، زینب زرگر کاظمی، هاجر اسدی (1396) ارزیابی دیدگاه گلدزیهر درباره تاثیر علم کلام، فلسفه و عرفان بر الگوسازی از پیامبر قرآن پژوهی خاورشناسان: 22; 104-77
23
سید مهدی حسینی شیروانی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی (1396) بررسی فلسفه نظری تاریخ در نهج البلاغه؛ مطالعه موردی جبر و اختیار علوم حدیث: 25; 63-78
24
علی اکبر ایزدی فرد، سید علی اکبر ربیع نتاج، سید مجتبی حسین نژاد (1395) نقد نگره تضعیف محمد بن عیسی بن عبید بن یقطین تحقیقات علوم قرآن و حدیث: 2; 1-31
25
علی اکبر ایزدی فرد، سید علی اکبر ربیع نتاج، سید مجتبی حسین نژاد (1395) نقد نگره ی تضغیف محمدبن عبید بن یقطین تحقیقات علوم قرآن و حدیث: دوره 13- شماره2; 1-31
26
سید علی اکبر ربیع نتاج، مهدی تقی زاده طبری، عاطفه ستودیان (1395) حدیث پژوهی محدث قمی در سفینه البحار علوم قرآن و حدیث: 96; 101-119
27
سید علی اکبر ربیع نتاج، رضا آقاپور، محمدصادق حیدری (1395) بررسی سندی و متنی روایت سبب نزول سُوَر معوذتین حدیث پژوهی: 8(15); 248 - 229
28
محمدصادق حیدری، زینب السادات حسینی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1394) بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری- کلامی إبن شهرآشوب با فِرق کلامی در متشابه القرآن پژوهش های تفسیر تطبیقی: 1; 117-142
29
سید علی اکبر ربیع نتاج، سید محسن موسوی، علی تفریحی (1394) بررسی روایات تعیین روز ظهور حدیث پژوهی: 13; 111-132
30
سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن جهاندیده (1394) بازشناسی تأثیر مؤلفه های تربیتی اخلاقی بر افزایش طول عمر در قرآن و حدیث آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث: 1; 72-51
مقاله ارائه‌شده
1
مرتضی فرزان فر، سید حسین محمود زاده، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396) زید بن علی بن الحسین در دیدگاه فریقین اولین همایش ملی علوم رفتاری واسلامی، ایران¡ اردکان
2
محمد شریفی، مژگان حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396) بررسی نقش ضعف ایمان در از بین رفتن سلامت روان دومین همایش ملی شفای پایدار، ایران¡ بابل
3
seyed aliakbar Rabinataj (2017) Theological Foundation of Education international conference on arts,social science, economic and education, morrocco, casabalanca
4
سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی، مژگان حیدری (1395) راهکارهای رفع اندوه در آیات و روایات دومین همایش ملی میان رشته ای سلامت از دیدگاه قرآن، ایران¡ بجنورد
5
سید محسن موسوی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد احمدنیا (1394) نگاه حرام آثار، پیشگیری و درمان آن از منظر قرآن کریم و روایات همایش ملی علمی پژوهشی سبک زندگی اسلامی، ایران¡ بابلسر
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
صدیقه حسین پور، سید علی اکبر ربیع نتاج، زینب السادات حسینی، فروغ پارسا (1400) دیدگاه ها، مبانی و روش های حدیثی براون
2
سجاد اسکندری، محمد شریفی، حبیب اله حلیمی جلودار، سید علی اکبر ربیع نتاج (1400) نقد و بررسی مبانی تفسیری وهبة زحیلی در «التفسیر المنیر فی العقیدة والشریعة والمنهج»
3
محسن داییی زاده، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی، محمد مهدی شاهمرادی فریدونی (1400) ارائه الگوی مناسب برای انس با قرآن از طریق حفظ
4
مرتضی فیروزجاهی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی، رضا آقاپور (1400) ساختارشناسی، بررسی فضای نزول و اغراض سوره واقعه
5
حیدر پاسنگ، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی، حبیب اله حلیمی جلودار (1399) تفسیر لغوی، قواعد و پیامدها
6
مصطفی رحیمی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1399) بهره گیری از حدیث؛ مشکلات و راه کارها (با رویکرد احادیث تفسیری)
7
طاهره کریمی محلی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی، علی اکبر ایزدی فرد (1399) نقل به معنا در روایات و بررسی پیامدهای آن
8
معصومه طاهریان، سید علی اکبر ربیع نتاج، سید محسن موسوی، مهدی تقی زاده طبری (1398) بررسی انتخاب و اعتبار روایات از دیدگاه شیخ صدوق
9
زهرا نانواکناری، زینب السادات حسینی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1398) معناشناسی واژه برّ در قرآن کریم بر اساس رویکرد ساختگرا
10
رضا آقاپور، سید علی اکبر ربیع نتاج، سید محسن موسوی، قربانعلی ابراهیمی (1397) دفاع رساله دکتری: مولفه های تأثیر گذار بر سبک زندگی خانواده از دیدگاه قرآن و حدیث
11
مسعود میر رجبی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1397) زیارت حضرت عباس (ع)، بررسی متنی و سندی
12
محمد رضا سرابندی، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1397) واکاوی معنای "فکه" در آیات و روایات
13
حدیثه سلیمانی، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد هادی یدالله پور (1397) نقد شیوه تفسیر تاریخی آیات قرآن
14
حدیثه بهرامی، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار (1397) بررسی روایات جانشینی پیامبر از منظر فریقین
15
فاطمه محمدجان نتاج، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1397) روش رفع اختلاف حدیث در المیزان
16
علی تمسکی بیدگلی، سید محسن موسوی، سید علی اکبر ربیع نتاج، جعفر نکونام (1397) دفاع رساله دکتری: وحی فراقرآنی، پژوهشی در گستره وحی محمدی
17
حسن زمانی، سید علی اکبر ربیع نتاج، مهدی تقی زاده طبری (1396) نقدو بررسی کتاب حقیه الصحیفه السجادیه نوشته دکتر ناصر القفاری
18
زهره زمانی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1396) نقد وبررسی کتاب ردودالقرطبی علی الشیعه نوشه ابی عبیده مشهور بن حسن آل سلمان
19
سید مهدی موسوی، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار، زینب السادات حسینی (1396) نقش روایات اهل بیت در ترجمه صحیح قرآن کریم
20
مریم صحرایی، محمد شریفی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396) نقد و بررسی دو جریان قرآن بسندگی و حدیث بسندگی
21
مصطفی قاسمی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1396) اغراء و تحذیر در آیات و روایات
22
نجمه احمدی، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396) بررسی و تحلیل «نور و ظلمات» از دیدگاه قرآن کریم
23
مرضیه غلامرضایی، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1396) وظایف عالمان در مقابل حکومت در نهج البلاغه
24
محمدصادق حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج، حبیب اله حلیمی جلودار (1396) بررسی دیدگاه ویلیام سنت کلر تسدال در مورد مصادر قرآن
25
سید مهدی حسینی شیروانی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد شریفی، محمد تقی اسماعیل پور معلَم (1396) فلسفه تاریخ در نهج البلاغه
26
سید حسین کریم پور، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محمد هادی یدالله پور (1396) نگرشی نو در تفسیر آیات الست
27
علی رضا شمالی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1396) اخلاق بنی اسرائیل در قرآن و عهدین و مقایسه آن با اخلاق صهیونسیم
28
مجید بیکی درونکلا، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1395) بررسی روایات فریقین درباره ابوذر
29
راضیه حیدری، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1395) تفسیر علمی قرآن با رویکرد جغرافیایی
30
فاطمه نصیری، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1394) مخاطب محوری در قرآن و روایات
31
محمدحسین صالحی شهربابکی، محسن نورائی، سید علی اکبر ربیع نتاج (1393) تعمل با حدیث در تفسیرهای المیزان و تسنیم: مقایسه و تطبیق
32
خورشید مهدوی، سید علی اکبر ربیع نتاج، محسن نورائی (1393) مناسبات هنر خوشنویسی و قرآن
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر هسته ی گزینش دانشگاه مازندران (1390 - 1399)
 • رییس دانشکده الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه مازندران (1390 - 1393)
 • ریاست دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1389 - 1399)
 • عضویت در شورای نظارت دانشگاه های استان مازندران (1386 - 1388)
 • مدیرگروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه مازندران (1378 - 1388)
 • مدیر پژوهشی دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی (1372 - 1373)
 • معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (1368 - 1372)
بیشتر

گالری تصاویر

1 2