09 بهمن 1401
تقي محسن پور

تقی محسن پور

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: گروه فیزیک دانشگاه مازندران
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک پلاسما
تلفن: 01135302480
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه اثر پلاسماي تخليه سد دي الكتريك در حالت تيمار سطحي و حجمي بر خواص شيميايي و فيزيكي زعفران
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تخلیه سد دی الکتریک|تیمار سطحی|تیمار حجمی|زعفران|پلاسما ،
مجله مجله علوم و صنایع غذایی ایران
شناسه DOI 10.52547/fsct.18.120.2
پژوهشگران محسن خواجوند صالحان (نفر اول) ، فرشاد صحبت زاده لنبر (نفر دوم) ، ایمان حاجی زاده چناری (نفر سوم) ، فهیم شافعی (نفر چهارم) ، احسان شاکری نسب (نفر پنجم) ، تقی محسن پور (نفر ششم به بعد) ، اباصلت حسین زاده کلاگر (نفر ششم به بعد)

چکیده

امروزه پلاسمای سرد فشار اتمسفری به عنوان یک روش کارآمد در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می­گیرد. از جمله مزیت­های این روش نسبت به روش­های غیر پلاسمایی بهره­وری بالا، به صرفه بودن اقتصادی و همچنین کاهش آلاینده­های مواد شیمیایی زیان بار می­باشد. در این تحقیق پلاسمای سرد فشار اتمسفری هوا با روش تخلیه سد دی الکتریک در حالت تیمار سطحی و حجمی تولید شده و اثر آن بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زعفران مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور بعد از تولید و مشخصه­یابی ساختارهای پلاسمای تولید شده شامل ساختار الکترودی، خصوصیات الکتریکی و طیف سنجی نشر نوری، تاثیر این ساختارها بر خواص فیزیکی و شیمیایی زعفران مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا تاثیر تیمار سطحی و حجمی پلاسما بر باکتری زدایی اشرشیاکلی تلقیح شده از زعفران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک در حالت تیمار سطحی با زمان تیمار 15 دقیقه، منجربه غیرفعالسازی باکتریایی اشرشیاکلی می شود. در ادامه تاثیر تیمارهای سطحی و حجمی پلاسما بر خواص اصلی زعفران شامل کروسین، پیکروکروسین و سافرانال مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد در هر دو تیمار سطحی و حجمی پردازش بوسیله پلاسما نه تنها باعث کاهش خواص زعفران نمی­شود بلکه افزایش نسبی آنها را نیز به همراه دارد. در نهایت تاثیر تیمار سطحی و حجمی پلاسما بر روی افزایش غلظت مواد شیمیایی مضر در زعفران شامل نیترات و آمونیوم بررسی شد که نتایج نشان داد تیمار حجمی پلاسما به دلیل پردازش مستقیم باعث افزایش غلظت نیترات و آمونیوم تا دو برابر می­شود. در حالت کلی با توجه به نتایج تحقیق می­توان بیان کرد پردازش سطحی بدلیل پردازش غیر مستقیم، اثر باکتری زدایی بیشتر ، تاثیر مثبت بر روی خواص فیزیکی زعفران و عدم افزایش غلظت مواد شیمیایی مضر مانند نیترات و امونیوم روش مناسب­تری برای پردازش زعفران می­باشد.