17 آذر 1401
اباصلت حسين زاده كلاگر

اباصلت حسین زاده کلاگر

مرتبه علمی: استاد
نشانی: بابلسر، دانشگاه مازندران، کدپستی 95447-47416، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زیست شناسی سلولی و مولکولی (بیوتکنولوژی مولکولی)
تلفن: 01135302452
دانشکده: دانشکده علوم پایه

معرفی

{الف} پیشینه تحصیلی: - اتمام دوره تحصیلات ابتدایی و راهنمایی در روستای کلاگرمحله (از توابع شهرستان بابل) و تحصیلات دوره متوسطه در رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی در سال 1368 از بابل؛ - اتمام دوره لیسانس در رشته زیست شناسی دانشگاه فردوسی در مشهد مقدس با کسب رتبه اولی دانشگاه (با معدل 24/ 18) در سال 1376؛ - اتمام دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم سلولی و مولکولی دانشگاه رازی کرمانشاه با کسب رتبه اول (با معدل 65/ 18) و برجسته علمی دانشجویان ارشد دانشگاه در سال 1379؛ - دبیر آموزش و پرورش استان مازندران (انتقالی به کرمانشاه) طی سال های 76 تا 79، و دبیر نمونه ناحیه 3 کرمانشاه طی دو سال متوالی؛ - اتمام دوره دکتری رشته علوم سلولی و مولکولی در مرداد سال 1384 به عنوان اولین دکتری فارغ التحصیل داخل کشور؛ - از سال 1384 تاکنون در دانشگاه مازندران به عنوان خدمتگزار، مشغول فعالیت های آموزشی، پژوهشی در زمینه های مختلف علوم سلولی و مولکولی؛ - مفتخر به کسب درجه دانشیاری در آذر ماه سال 1388 و در شهریور سال 1393 مفتخر به کسب درجه استادی در رشته علوم سلولی و مولکولی؛--------- {ب} فعالیت های علمی: - تالیف یک جلد کتاب با عنوان کاوش های علمی-عملی در علوم سلولی و مولکولی؛ - دارای 212 مقاله چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی و کنفرانس های ملی و بین المللی (شامل 106 مقاله چاپ شده 69 ISI و 37 ISC در نشریات بین المللی و ملی؛ و 34 مقاله کامل و 72 خلاصه مقاله ارائه شده در کنفرانس های ملی و بین المللی) با بیش از 1065 ارجاع و شاخص H برابر و بیش از 15 تا سال 2017 می باشد؛ - مجری 8 طرح خاتمه یافته خارج دانشگاه و 2 طرح در دست اجراء؛ - استاد راهنمای پایان نامه بیش از 32 دانش آموخته ارشد و رساله 7 دانش آموخته دکتری؛ - کمک سردبیر (Associated Editor) و Editor چندین مجله ازجمله: "پژوهش های سلولی و مولکولی" و مجله علمی ترویجی "زیست شناسی ایران" انجمن زیست شناسی ایران؛ و هیات تحریریه مجله "قرآن و علوم بشری" دانشگاه مازندران؛ عضو هیات تحریریه مجله فارسی « پژوهش های کاربردی جنگل ایران» دانشگاه تربیت مدرس؛ عضو هیات تحریریه مجله انگلیسی بین المللی «الکترونیکی پزشکان» - مدیرمسئولی و سردبیر نشریه انگلیسی علمی پژوهشی دانشگاه (Journal of Genetic Resources)؛ --------- {ج} فعالیت های اجرایی: - ریاست دانشکده علوم پایه با بیش از 41 هیات علمی از سال 89 تا سال 92؛ - مدیر گروه پژوهشی نانو و بیوتکنولوژی از سال 86 تا 93؛ - ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه از سال 86 تا 89؛ - مدیر گروه زیست شناسی از سال 84 تا 86؛ - عضو هیات امنا دانشگاه برخی از موسسات غیر انتفاعی از سال 1395 تاکنون؛ - عضو کمیسیون تخصصی زیست شناسی و شیمی هیات ممیزه دانشگاه مازندران از سال 95 تاکنون؛ - عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب زیست شناسی و زیست شناسی سلولی و مولکولی از سال87 تا 1396؛ - عضو شورای سیاست گذاری برنامه ریزی تامین منابع علمی معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (عتف) از سال 89 تا 91؛ - عضو کمیته نظارت مجلات علمی دانشگاه مازندران از سال 94 تاکنون؛ - عضو کمیته اخلاق زیستی دانشگاه مازندران از سال 96 تا 1398؛ - عضو شورای فرهنگی و اجتماعی دانشکده علوم پایه دانشگاه از سال 93 تاکنون --------- {د} برخی از افتخارات دانشگاهی: - راهنمایی پایان نامه بیش از 32 دانش آموخته ارشد که اغلب به دوره دکتری راه یافته اند و یا شاغل می باشند؛ - راهنمایی رساله 9 دانش آموخته دکتری که اغلب به عنوان هیات علمی جذب وزارتین شدند؛ - موسس گروه پژوهشی نانو و بیوتکنولوژی دانشگاه مازندران؛ - مسئول پیگیری و راه اندازی دوره های مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی در دانشگاه مازندران؛ - پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1388، و سال 1392؛ - استاد مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر منطقه شمال در سال 1388؛ - پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال های 1389، 1392 و 1394؛ - عضو هیات علمی نمونه دانشگاه مازندران در سال های 1389، 1392 و 1394

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و مولکولی ، پژوهشگاه ملی ژنتیک و زیست فناوری و دانشگاه رازی ، ایران (1379 - 1384)
  • فوق لیسانس زیست شناسی سلولی و مولکولی ، رازی ، ایران (1376 - 1379)
بیشتر

علایق پژوهشی

  • بیوتکنولوژی مولکولی
  • علوم بین رشته ای: معرفی تکنیک های آزمایشگاهی، مارکرهای زیستی و مولکولی به عنوان ابزارهای پژوهشی کاربردی در پزشکی مولکولی و علوم زیستی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
محسن خواجوند صالحان، فرشاد صحبت زاده لنبر، ایمان حاجی زاده چناری، فهیم شافعی، احسان شاکری نسب، تقی محسن پور، اباصلت حسین زاده کلاگر (1400) مقایسه اثر پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک در حالت تیمار سطحی و حجمی بر خواص شیمیایی و فیزیکی زعفران مجله علوم و صنایع غذایی ایران: 18(120); 13-25
2
Neda Gholami, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Hosein Sinkakarimi, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2022) In vivo assessment of APPJ discharge on the earthworm: coelomic TAC and MDA levels, cell death, and tissue regeneration ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 29(11); 16045–16051
3
Amir Mohammadi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Ayeh Khorshidian, Seyed Mohammad Amini (2022) The functional roles of curcumin on astrocytes in neurodegenerative diseases NEUROIMMUNOMODULATION: 29; 4-14
4
Sanaz Alaee, Rahele Asadolahpour, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Tahereh Talaei-Khozani (2021) The decellularized ovary as a potential scaffold for maturation of preantral ovarian follicles of prepubertal mice Systems Biology in Reproductive Medicine: 67(6); 413-427
5
Tahereh Zahedi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Habibollah Mahmoodzadeh, Jahan Bakhsh Raoof (2021) Missense mutations involvement in COX-2 structure, and protein-substrate binding affinity: in-silico study NUCLEOSIDES NUCLEOTIDES & NUCLEIC ACIDS: 40(12); 1125-1143
6
farshad Sohbaztadeh Lonbar, Mojgan Barzegar, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2021) Comparing Bactericidal Effect of Pulsed Flash Lamp and Continuous Sterilization UV Lamps with a Cold Atmospheric Pressure Plasma Jet on E. Coli Solid Growth Medium international journal of optics and photonics: 15; 209-218
7
mohammad sharifi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Homayoon Yazdanshenas, Maryam Gorji, Sayed Hossein Hosseini Karnami (2021) Scientific evidences of the "prostration effect" on the forehead of some prayer International Jornal of Multicultural and Multireligiouse Underestanding: 8(2); 293-302
8
ناصر جعفری، مهدیه فغانی پنبه زاری، اباصلت حسین زاده کلاگر، محمدعلی ابراهیم زاده (1400) تأثیر عوامل اکولوژیکی و ادافیکی بر مواد مؤثره ی گیاه بارهنگ کبیر زیست شناسی کاربردی: 34; 77-90
9
Tahereh Zahedi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Habibollah Mahmoodzadeh (2021) PTGS2 Over-Expression: A Colorectal Carcinoma Initiator not an Invasive Factor reports of biochemistry and molecular biology: 9(4); 442-451
10
Atefeh REZAEIAN, Mohammad Karimian, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2021) Methylation Status of MTHFR Promoter and Oligozoospermia Risk: An Epigenetic Study and in Silico Analysis Cell Journal: 22(4); 482-490
11
Ali Fallah, Esmaeil Samadian, Azadeh Mohammad Hasani, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2021) Comparativein silicoSurvey of Retinoic Acids as Putative Biomolecules AgainstVEGF Receptors: A Glycomics-based Approach journal of cell and molecular research: 12 (2); 87-96
12
Faezeh Sadat Mousavi-Nasab, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2020) Investigation of the association of endothelial nitric oxide synthase (eNOS)-T786C gene polymorphism with the risk of male infertility in an Iranian population ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 27; 1-7
13
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Elham Hashemi Nasab, Maryam Mohadjerani, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Hossein Karami (2020) APPJ discharge effects on human factor VIII:Ag level in healthy and hemophilia A patient Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A: Science: 44 (1); 13-19
14
Mohammad Hosein Sinkakarimi, Eisa Solgi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2020) Interspecific differences in toxicological response and subcellular partitioning of cadmium and lead in three earthworm species CHEMOSPHERE: 238; 124595
15
Mohammad Hosein Sinkakarimi, Eisa Solgi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2020) Subcellular partitioning of cadmium and lead in Eisenia fetida and their effects to sperm count, morphology and apoptosis ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY: 187; 109827
16
Mohsen Ahmadpour, Hossein Varasteh Moradi, Hamid Reza Rezaei, Mohamad Ali Oshaghi, Paul Hapeman, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2020) Genetic diversity and structure of the Great Gerbil, Rhombomys opimus, in Iran (Mammalia: Rodentia) ZOOLOGY IN THE MIDDLE EAST: 66; 1-12
17
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Masomeh Salehidoon (2019) The LEPR (853A>G and 511A>G) transitions may enhance idiopathic recurrent miscarriage: evidences based on case-control and in silico studies journal of cell and molecular research: 11 (1); 23-36
18
Azadeh Mohammad Hasani, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Ali Fallah (2019) Association of the human aryl hydrocarbon receptor repressor (AhRR)‐c.565C>G transversion with male infertility: A case‐control study from Iran JOURNAL OF CELLULAR BIOCHEMISTRY: 120(6); 8999-9005
19
Hamed Yousefzadeh, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Effat Yousefi, Maryam Badbar, Gregor Kozlowski (2019) Phylogenetic relationship and genetic differentiation of Populus caspica and Populus alba using cpDNA and ITS noncoding sequences Journal of Forest Research: 30(2); 451-461
20
Younes Aftabi, Habib Zarredar, Mohammadreza Sheikhi, Zahra Khoshkam, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2019) Induction of AHR Gene Expression in Colorectal Cancer Cell Lines by Cucurbitacin D, E, and I journal of cell and molecular research: 10(2); 67-75
21
Maryam Gholinezhad Chari, Yousefreza Yousefnia‐pasha, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Milad Mohammadoo‐Khorasani, Ali Bidmeshkipour (2019) Comparison of large‐scale deletions of the sperm mitochondrial DNA in normozoospermic and asthenoteratozoospermic men Journal of cellular biochemistry. Supplement: 120(2); 1958-1968
22
Mohammad Reza Shariati, َAbdolraouf Samadi-Maybodi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2019) Exploration of charge carrier delocalization in the iron oxide/CdS type-II heterojunction band alignment for enhanced solar-driven photocatalytic and antibacterial applications JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS: 366; 475-481
23
Saeedeh Ghazaey Zidanloo, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Hossein Ayatollahi, Zahra Bagheryan (2019) G-quadruplex forming region within WT1 promoter is selectively targeted by daunorubicin and mitoxantrone: A possible mechanism for anti-leukemic effect of drugs JOURNAL OF BIOSCIENCES: 44 (12); 1-9
24
Fetemeh Dehgahan-Colagari, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Reza Zamani (2019) Human MTHFR-C677T gene transition increased risk of Alzheimer disease: a case-control study which performed by optimized PCR-CTPP method Comparative Clinical Pathology: 27(4); 879-885
25
Mohammad Reza Shariati, َAbdolraouf Samadi-Maybodi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2018) Dual Cocatalysts Loaded Reverse Type-I Core/Shell Quantum Dots for Photocatalytic Antibacterial Applications Journal of Materials Chemistry A: 6(41); 20433-20443
26
Fatemeh Shayanmehr, Seyed Gholamali Jalali, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Habib Zare, Davoud Kartoolinejad, Hamed Yousefzadeh (2018) Leaf cuticle and wax ultrastructure of genus Alnus Mill. in Hyrcanian forests of Iran International Journal of Environmental Studies, Section B: Environmental Science & Technology: 75(6); 877-890
27
حسین عزیزی، عبدالحسین شاهوردی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1397) بررسی کشت سلول های بنیادی اسپرم ساز در شرایط چسبنده و غیر چسبنده پژوهشهای سلولی و ملکولی: 31(3); 480-497
28
Zahra Seyedi, Mohammad Reza Hashemzadeh, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mahmoud Reza Jaafari (2018) Signal transducer and activator of transcription 3 downregulation in J774A.1 cell line as a model of M2 macrophages in tumor microenvironment Journal of Cancer Research and Therapeutics: 14(5); 1121-1125
29
محمد حسین سینکا کریمی، عیسی سلگی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1397) تعیین تفاوت در حساسیت گونه های مختلف کرم خاکی به سرب با استفاده از سطوح پیش پراکسیداسیون لیپیدی و آنتی اکسیدانی کل محیط زیست جانوری: 10(2); 261-268
30
َAbdolraouf Samadi-Maybodi, Mohammad Reza Shariati, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2018) Magnetically Separable Fe3O4@CdS Type-II Nanohybrids with Excellent Photocatalytic Activity and Antibacterial Properties ChemPlusChem: 83(8); 769-779
31
Ali Fallah, Azadeh Mohammad Hasani, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2018) Zinc is an Essential Element for Male Fertility: A Review of Zn Roles in Men’s Health, Germination, Sperm Quality, and Fertilization. Journal of Reproduction and Infertility: 19(2); 69-81
32
Hanieh Mohammadi, Narges Razavi, Ali Abbasi, Faezeh Babaei, Ensiyeh Seyedrezazadeh, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2018) Human AGT-p.Met268Thr and coronary heart disease risk: a case-control study and meta-analysis. Family Medicine and Primary Care Review: 20(1); 17-24
33
Mastaneh Teimouri, Hamed Najaran, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Tahereh Mazoochi (2018) Association between two common transitions of H2BFWT gene and male infertility: a case-control, meta, and structural analysis Andrology: 6(2); 306-316
34
محسن احمدپور، حسین وارسته مرادی، حمیدرضا رضایی، محمدعلی عشاقی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1396) مدل سازی اثر توزیع جغرافیایی جربیل بزرگ (Rhombomis opimus) بر پراکنش پشه خاکی Phlebotomus papatasi در استان گلستان محیط زیست جانوری: 9(4); 73-80
35
Danial Jahantigh, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Saeedeh Salimi (2017) Genetic polymorphisms and haplotypes of the DJ-1 gene promoter associated with the susceptibility to male infertility JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS: 34(12); 1673-1682
36
طاهره مازوچی، محمد کریمیان، مجید مازوچی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1396) ارتباط پلی مورفیسم های c.*49T>C و c.-932 G>A ژن CYBA با بیماری عروق کرونر: یک مطالعه مورد- شاهدی در جمعیت مردم کاشان طب جنوب: 20(5); 416-425
37
اباصلت حسین زاده کلاگر، معصومه دیلمی، فرشاد صحبت زاده لنبر، سیده ندا سیادتی (1396) اثرات پلاسمای سرد اتمسفری بر شیر گاوی و قارچ Candida albicans تلقیح شده به آن علوم و صنایع غذایی ایران: 14(68); 103-111
38
Esmaeil Samadian, Roghaye Gharaei, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Hoda Sohrabi (2017) Computational study of putative functional variants in human kisspeptin Journal of Genetic Engineering and Biotechnology: 15(2); 419-422
39
Younes Aftabi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Faramarz Mehrnejad, Ensiyeh Seyedrezazadeh, Emadodin Moudi (2017) Aryl hydrocarbon receptor gene transitions (c.-742C>T; c.1661G>A) and idiopathic male infertility: a case-control study with in silico and meta-analysis ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: 24; 20599–20615
40
Azadeh Valinataj Omran, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Seyedeh Neda Siadati, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Yuri Akishev, Farzaneh Arefi-Khonsari (2017) Single channel atmospheric pressure transporting plasma and plasma stream demultiplexing: physical characterization and application to E. coli bacteria inactivation JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS: 50; 315202-14
41
Arezou Ebrahimi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Karimian (2017) Association of human methionine synthase -A2756G transition with prostate cancer: A case-control study and in silico analysis acta medica iranica: 55(5); 297-303
42
محمد حسین سینکا کریمی، عیسی سلگی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1396) اثرات سرب و کادمیوم بر بقاء، پیش پراکسیداسیون لیپیدی و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در کرم خاکی ایزینیا فتیدا مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران: 27(149); 28-39
43
Seyed Gholam Ali Jorsarayi, Azadeh Mohammad Hasani, Younes Aftabi, Emadodin Moudi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2017) The AhRR-c.565C>G transversion may increase total antioxidant capacity levels of the seminal plasma in infertile men ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH: Online; 1-8
44
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Omid Alavi, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2017) Lipid Peroxidation of Escherichia coli by Triplet Non-Thermal Atmospheric Pressure Plasma Jet Chiang Mai Journal of Science: 44(2); 678-687
45
Maryam Mazaheri, Mohammad Karimian, Mohaddeseh Behjati, Fariba Raygan, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2017) Association analysis of rs1049255 and rs4673 transitions in p22phox gene with coronary artery disease: A case-control study and a computational analysis IRISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCE: Online Published; 1-8
46
Danial Jahantigh, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2017) XRCC5 VNTR, XRCC6 -61C>G and XRCC7 6721G>T genes polymorphisms associated with male infertility risk: Evidences from a case-control and in silico studies International Journal of Endocrinology: ID 4795076; 1-16
47
Saeedeh Ghazaey Zidanloo, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2017) Oncogene promoter G-quadruplexes as potential therapeutic targets towards effective new anticancer drug design Journal of Cellular Immunotherapy: 3(1); 24-25
48
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Seyed Mohsen Mortazavi, Vahid Arabyarmohammadi, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2017) Molecular effects of atmospheric pressure plasma jet on the double-stranded DNA iranian journal of medical physics: 1(4); 29-37
49
علی خدادوست، حامد یوسف زاده، نرجس امیرچغماقی، حمید عبدالهی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1395) تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus orientalis Uglitz.) جنگل هیرکانی ایران، با استفاده از نشانگر ISSR-PCR پژوهشهای سلولی و ملکولی: 29(4); 359-369
50
Mohammad Karimian, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2016) Human MTHFR-G1793A transition may be a protective mutation against male infertility: a genetic association study and in silico analysis Human Fertility: Online Published; 1-9
51
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Javad Haghighatnia, Zahra Amiri, Maryam Mohadjerani, Majid Tafrihi (2016) Microsatellite (SSR) amplification by PCR usually led to polymorphic bands: Evidencewhich shows replication slippage occurs in extendor nascent DNA strands Molecular Biology Research Communications: 5; 167-174
52
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Javad Haghighatnia, Zahra Amiri, Maryam Mohadjerani, Majid Tafrihi (2016) Microsatellite (SSR) amplification by PCR usually led to polymorphic bands: Evidence which shows replication slippage occurs in extend or nascent DNA strands Molecular Biology Research Communications: 5(3); 159-166
53
سید محسن مرتضوی، اباصلت حسین زاده کلاگر، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) کارایی جت پلاسمای سرد آرگون- اکسیژن در کاهش آلودگی های باکتریایی اشرشیا کلای و استرپتوکوک پیوژن از محیط های جامد و مایع میکروب شناسی پزشکی ایران: 10(3); 19-30
54
Saeedeh Ghazaey Zidanloo, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Hossein Ayatollahi, Jahan Bakhsh Raoof (2016) Downregulation of the WT1 gene expression via TMPyP4 stabilization of promoter G-quadruplexes in leukemia cells TUMOR BIOLOGY: 37; 9967–9977
55
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Hamid Moradi Firouzjah, Mohammad Karimian (2016) Optimal conditions for amplification of microsatellite length polymorphisms such as poly (A) in 3´UTR of VDR gene ژنتیک در هزاره سوم: 14(1); 4256-4261
56
Mohammad Karimian, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2016) Association of C677T transition of the human methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene with male infertility REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT: 28(6); 786-794
57
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Omid Alavi, Samaneh Motallebi, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2016) Decontamination of Streptococcus pyogenes and Escherichia coli from Solid Surfaces by Singlet and Triplet Atmospheric Pressure Plasma Jet Arrays ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING: 41(6); 2139-2145
58
مستانه تیموری، سید غلامعلی جورسرایی، محمد کریمیان، اباصلت حسین زاده کلاگر (1395) عدم ارتباط دو جهش G>C368 و C>T386 ژن NR5A1 با ناباروری مردان ژنتیک نوین: 11(1); 13-20
59
Mohammad Karimian, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2016) Methionine synthase A2756G transition might be a riskfactor for male infertility: Evidences from seven case-control studies MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY: 425; 1-10
60
Younes Aftabi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Faramarz Mehrnejad (2016) An in silico approach to investigate the source of the controversial interpretations about the phenotypic results of the human AhR-gene G1661A polymorphism JOURNAL OF THEORETICAL BIOLOGY: 393; 1-15
61
اباصلت حسین زاده کلاگر، مهسا رزاز، علیرضا نقی نژاد، آرمان محمودی اطاقوری (1394) مطالعه تنوع درون گونه ای جمعیتهای گونه لور (Carpinus orientalis Mill ) با استفاده از الگوی پروتئین های ذخیر ه ای بذر زیست شناسی کاربردی: 28; 33-47
62
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Hamed Yousefzadeh, Fatemeh Shayanmehr, Seyed Gholamali Jalali, Habib Zare, Nicholas P. Tippery (2016) Molecular taxonomy of Hyrcanian Alnus using nuclear ribosomal ITS and chloroplast trnH-psbA DNA barcode markers SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY: 14(1); 88-101
63
Hamed Yousefzadeh, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Fatemeh Fallah (2016) Genetic diversity of geographically isolated Iranian populations of Betula pendula Roth: implications for conservation SILVA FENNICA: 50(3); 1-12
64
Tahereh Khajvand, Mohammad Javad Chaeichi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2015) Effects of glutathione, l-cysteine, and l-methionine on the kinetics and mechanism of the peroxyoxalate–rubrene–H2O2 chemiluminescence system Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis: 116(1); 51-61
65
Fatemeh Shayanmehr, Seyed Gholamali Jalali, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Hamed Yousefzadeh, Habib Zare (2015) Pollen morphology of the genus Alnus Mill in Hyrcanian forests, North of Iran APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH: 13(3); 833-847
66
Hossein Nikzad, Mohammad Karimian, Kobra Sareban, Maryam Khoshsokhan, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2015) MTHFR-Ala222Valandmaleinfertility:astudy in Iranianmen, an updated meta-analysisand an insilico-analysis REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE: 31(5); 668-680
67
اباصلت حسین زاده کلاگر، مهسا رزاز، علیرضا نقی نژاد، آرمان محمودی اطاقوری (1394) مطالعه تنوع درون گونه ای جمعیت های گونه لور (Carpinus orientalis Mill) با استفاده از الگوی پروتئین های ذخیره ای بذر زیست شناسی کاربردی: 28(2); 33-47
68
علی رضا پورطالبی، اباصلت حسین زاده کلاگر، جلیل فلاح مهر آبادی، غلامرضا بیدخوری (1394) بررسی پلی مورفیسم ژن DISC1 دخیل در تکامل قشر مخ و توسعه شبکه عصبی بیماران اسکیزوفرنی: اولین مطالعه بر روی یک جمعیت ایرانی فیزیولوژی و تکوین جانوری: 8(3); 45-52
69
Sara Darakhshan, Ali Bidmeshki Pour, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Sajjad Sisakhtnezhad (2015) Thymoquinone and its therapeutic potentials PHARMACOLOGICAL RESEARCH: 95-96; 138-158
70
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Hamid Moradi Firouzjah, Sohrab Halalkhor (2015) Vitamin D receptor poly (A) microsatellite polymorphism and 25-hydroxyvitamin D serum levels: association with susceptibility to breast cancer Journal of Breast Cancer: 18(2); 119-125
71
اباصلت حسین زاده کلاگر، فاطمه فلاح، حامد یوسف زاده (1394) تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیت های توس (Betula pendula) ایران، با استفاده از چند شکلی DNAی سه ناحیه (CD، DT و K1K2) ژنوم کلروپلاستی پژوهشهای سلولی و ملکولی: 28(2); 191-201
72
Sara Darakhshan, Reza Tahvilian, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2015) Nigella sativa: A plant with multiple therapeutic implications International Journal of Pharmacognosy: 2(5); 190-214
73
Nahid Khosronezhad, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Seyed Mohsen Mortazavi (2015) The Nsun7 (A11337)-deletion Mutation, Causes Reduction of its Protein Rate and Associated with Sperm Motility Defect in Infertile Men JOURNAL OF ASSISTED REPRODUCTION AND GENETICS: 32; 807-815
74
Tahereh Khajvand, Mohammad Javad Chaeichi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2015) Sensitive assay of hexythiazox residue in citrus fruits using gold nanoparticles-catalysed luminol–H 2 O 2 chemiluminescence FOOD CHEMISTRY: 173; 514-520
75
Nahid Khosronezhad, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Seyed Gholam Ali Jorsarayi (2015) T26248G-transversion mutation in exon7 of the putative methyltransferase Nsun7 gene causes a change in protein folding associated with reduced sperm motility in asthenospermic men REPRODUCTION FERTILITY AND DEVELOPMENT: 27; 471-480
76
Mahsa Razaz, Alireza Naqinezhad, Arman Mahmoudi Otaghvari, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Rouhangiz Abbas Azimi (2015) Comparative Anatomy of Carpinus orien talis Mill. (Betulaceae) Populations in Iran journal of genetic resources: 1(1); 45-54
77
Nahid Khosronezhad, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Seyed Gholam Ali Jorsarayi (2015) C26232T Mutation in Nsun 7 Gene and Reduce Sperm Motility in Asthenoteratospermic Men journal of genetic resources: 1(1); 25-30
78
اباصلت حسین زاده کلاگر، آرمان محمودی اطاقوری، مریم بادبر (1393) بررسی نشانگر کلروپلاستی trnL-F در تعیین تمایز دو گونه صنوبر: سفیدپلت و سپیدار پژوهشهای سلولی و ملکولی: 27(4); 506-519
79
Maryam Gholinezhad Chari, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Ali Bidmeshki Pour (2015) A Novel Large-Scale Deletion of The Mitochondrial DNA of Spermatozoa of Men in North Iran international journal of fertility and sterility: 8(4); 453-462
80
Hamed Yousefzadeh, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Fatemeh Akbarzadeh, Nicholas P. Tippery (2014) Taxonomic status and genetic differentiation of Hyrcanian Castanea based on noncoding chloroplast DNA sequences data Tree Genetics & Genomes: 10(6); 1611-1629
81
Saeedeh Ghazaey Zidanloo, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2014) Geographic heterogeneity of the AML1-ETO fusion gene in Iranian patients with acute myeloid leukemia Reports of Biochemistry & Molecular Biology: 3(1); 1-7
82
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Fatemeh Karimi (2014) Large Scale Deletions of the Mitochondrial DNA in Astheno, Asthenoterato and Oligoasthenoterato-spermic Men Mitochondrial DNA: 25(4); 321-328
83
فاطمه شایان مهر، سید غلامعلی جلالی، اباصلت حسین زاده کلاگر، حبیب زارع، حامد یوسف زاده (1393) تنوع ریختی جنس توسکا (Alnus Mill.) در ایران: ارزیابی پنج تاکسون جدید تاکسونومی و بیوسیستماتیک: 18; 45-64
84
فرشاد صحبت زاده لنبر، اباصلت حسین زاده کلاگر، سعید میرزانژاد، سمانه مطلبی، معصومه فرهادی، سید محسن مرتضوی، آزاده ولی نتایج عمران، مولود باقری، حامد معماریانی (1392) طراحی و ساخت جت پلاسمای سه گانه سرد فشار اتمسفری و بکارگیری آن در استریلیزاسیون Iranian Journal of Physics Research: 13(4); 363-374
85
Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Hamed Memariani, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Azadeh Valinataj Omran (2013) Nonthermal Atmospheric Argon Plasma Jet Effects on Escherichia coli Biomacromolecules APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY: 171; 1617-1629
86
Mostafa Halimi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Reza Youssefi (2013) Immune response in spirlins (Alburnoides bipunctatus, Bloch 1782) infested by Ligula intestinalis parasite Veterinaria Italiana: 49 (2); 243-246
87
Hassan Taghavi Jelodar, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2011) Comparative some metal in female and male of mosquitofish populations (Gambusia affinis) International Journal of Current Research: 3(10); 23-25
مقاله ارائه‌شده
1
Mohammadreza Hosseinzadeh, Mohammadkazem Heydari, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2021) Occupation of ACE receptor by SARS-CoV-2 and male infertility risk: An in silico analysis International Conference on Human Genetics and Genomics, Iran, Yazd
2
هانیه مرتضی پور، فاطمه فلاح، حیدر عبد الهادی صالح، اباصلت حسین زاده کلاگر (1400) بررسی عملکرد پروتئین پاراکسوناز1 (PON1) و بیماری زایی پلی مورف L55M آن: تجزیه و تحلیل یک مطالعه in silico دوازدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران-31 تا 2 شهریور 1400، ایران¡ تهران
3
زهرا شیرزاد کبریا، وحید قلی نژاد ملکشاه، محمدکاظم حیدری، اباصلت حسین زاده کلاگر (1400) بررسی عملکرد پروتئین Mink و بیماریزایی پلی مورفیسم S38Gآن: تجزیه و تحلیل یک مطالعه in silico دوازدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران-31 تا 2 شهریور 1400، ایران¡ تهران
4
زهرا شیرزاد کبریا، وحید قلی نژاد ملکشاه، اباصلت حسین زاده کلاگر (1400) بررسی ساختار mRNA ژن KCNE1و بیماریزایی پلی مورفیسم rs1805127 آن: تجزیه و تحلیل یک مطالعه in silico اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، ایران¡ جیرفت
5
وحید قلی نژاد ملکشاه، زهرا شیرزاد کبریا، اباصلت حسین زاده کلاگر (1400) بررسی عملکرد پروتئین SCN5A و بیماریزایی پلی مورفیسم(rs1805124) H558R آن،تجزیه و تحلیلin silico اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، ایران¡ جیرفت
6
محمد مهدی ارجمند، محمدکاظم حیدری، اباصلت حسین زاده کلاگر (1400) ارتباط چندشکلی rs970547ژن Col12A1 با خطر ابتلا به سقط مکرر جنین: یک مطالعه in silico اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیوانفورماتیک در علوم زیستی، ایران¡ جیرفت
7
الهه مودت، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1400) بررسی ایجاد جهش در جایگاه ترئونین 137و تاثیر آن بر روی خصوصیات سوپراکسید دیسموتاز انسانی با استفاده از جهش زایی هدفمند هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، ایران¡ تهران
8
الهه مودت، باقر سیدعلیپور، سامان حسینخانی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1400) بررسی جهش نقطه ای در موقعیت 138لوپ الکترو استاتیک آنزیم سوپر اکسیددیسموتاز بوسیله شبیه سازی دینامیک مولکولی چهارمین همایش بین المللی و دوازدهمین کنگره ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ تهران
9
Amin Kalmari, Mohammadkazem Heydari, Valiollah Arash, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2021) Investigating the Association between Col2a1 Gene Variants and Mandibular Prognathism 21th National & 9th International Congress on Biology, Iran, Semnan
10
Fatemeh Darzi-Daronkola, Alireza Darzikolaei, Mohammadkazem Heydari, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2020) Investigation of CD44 (C353647G and -G187116A) Gene Polymorphisms in the Benign Prostatic Hyperplasia: A Case-control Study The 4th International & 16th Genetics Congress, Iran, Tehran
11
فاطمه درزی درونکلا، علیرضا درزی کلایی، محمدکاظم حیدری، اباصلت حسین زاده کلاگر (1397) اثرات متقابل رسپتور CD44 با پروتئین های آبشاری درگیر در ترارسانی سلولی: تجزیه و تحلیل یک مطالعه in silico سومین همایش ملی دانشگاه پیام نور، ایران¡ ساری
12
Masomeh Salehidoon, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2018) The 511A>G- LEPR Gene Transversion May be a Genetic Risk Factor for Idiopathic Recurrent Miscarriage: A Case-control Study in the Mazandarn Population The 2nd International Congress on Biomedicine/ICB2018, Iran, Tehran
13
Amir Mohammadi, Jamshid Gholizadeh Navashenaq, Arezoo Gowhari Shabgah, Reza Falak, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Gholam Ali Kardar (2018) MHC Class I & II Restricted hTERT Derived Peptides in Cancer Immunotherapy The 2nd International Congress on Biomedicine/ICB2018, Iran, Tehran
14
Fereshteh Jozaghkar, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Emadodin Moudi (2018) Association of 87851G>A, LMTK2 Nucleotide Transition with Benign Prostatic Hyperplasia: a Case-Control Study in Mazandaran Population 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
15
Mohammad Hosein Sinkakarimi, Eisa Solgi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2018) Toxicological Effects and Subcellular Partitioning of Cadmium in Aporrectodea rosea, Aporrectodea trapezoides and Eisenia fetida 20th National and 8th International Congress on Biology, Iran, Maragheh
16
عبد الرئوف صمدی میبدی، محمد رضا شریعتی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1397) نقطه های کوانتومی ZnS @ CdS هسته / پوسته به عنوان یک عامل کشنده نوری برای باکتری های پاتوژن "ZnS@CdS Core/shell Quantum Dots as Photokilling Agents for Pathogenic Bacteria" بیستمین کنگره شیمی ایران، ایران¡ مشهد
17
Neda Gholami, Mohammad Hosein Sinkakarimi, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2018) Effects of Atmospheric Pressure Plasma Jets on Protein Profile in the Eisenia fetida and Aporrectodea trapezoides Earthworms The 1st International Congress on New Aspects of Applied Biology, Iran, Karaj
18
Fatemeh Toghraei Semiromi, Emadodin Moudi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2018) Effect of KlK2 nsSNPs on prostat related disease The 7th Conference on Bioinformatics, Iran, Tehran
19
Azadeh Mohammad Hasani, Younes Aftabi, Emadodin Moudi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2017) The environmental impact on malondialdehyde and total antioxidant capacity levels in seminal plasma of the alcoholic and smokers infertile men The 3rd International Congress on Reproduction, Iran, Tehran
20
Elham Hashemi Nasab, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2017) The effects of cold atmospheric Pressure Jet Plasma on the Amount of Factor VIII in Blood 1st International Joint Conference on New Trends in Biotechnology, I.R. Iran, Zahedan
21
Azadeh Mohammad Hasani, Younes Aftabi, Seyed Gholam Ali Jorsarayi, Majid Tafrihi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2017) Association of malondialdehyde and total antioxidant capacity levels in blood and seminal plasma with teratospermic male infertility 9th International Congress of laboratory and Clinic and 2nd meeting on the knowledge-based production, Iran, Tehran
22
Mojgan Barzegar, farshad Sohbaztadeh Lonbar, Elham Hashemi Nasab, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohsen Motamedi (2017) Comparing bactericidal effect of pulsed flash lamp and continuous sterilization UV lamps with a cold atmospheric pressure plasma jet on E. coli solid growth medium The 23rd Iranian Conference on Optics and Photonics and the 9th Iranian Conference on Photonics Engineering and Technology, Iran, Tehran
23
مژگان برزگر، فرشاد صحبت زاده لنبر، الهام هاشمی نسب، اباصلت حسین زاده کلاگر، محسن معتمدی (1395) مقابسه اثر باکتری کشی فلش لامپ پالسی و لامپ پیوسته استریل فرابنفش با جت پلاسمای سرد آرگون-هوا در محیط کشت جامد تلقیح شده با باکتری اشرشیا کلی بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و نهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، ایران¡ تهران
24
Fetemeh Dehgahan-Colagari, Mohammad Reza Zamani, Mohammad Karimian, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2016) Study the association of A2756G transition in methionine synthase gene with Alzheimer disease Molecular Medicine, Iran, Isfahan
25
Atefeh REZAEIAN, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Karimian (2016) Methylation of MTHFR Gene Promoter and Risk of Oligospermia: a Case-control Study and In silico Analysis Molecular Medicine, Iran, Isfahan
26
Azadeh Mohammad Hasani, Younes Aftabi, Emadodin Moudi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2016) The Effect of AhRR Gene c.565C>G Polymorphism on Total Antioxidant Capacity (TAC) Levels in Seminal Plasma of Smokers and Hookah pipe Infertile Men Molecular Medicine, Iran, Isfahan
27
Fetemeh Dehgahan-Colagari, Mohammad Reza Zamani, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Karimian (2016) Touchdown PCR as an Efficient Strategy to Optimize the PCR-CTPP Conditions for MTR A2756G Genotyping 2nd International and 14th Iranian Genetic Congress, Iran, Tehran
28
Azadeh Mohammad Hasani, Younes Aftabi, Seyed Gholam Ali Jorsarayi, Majid Tafrihi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar (2016) Association of malondialdehyde and total antioxidant capacity levels in blood and seminal plasma with teratospermic male infertility ISERB 2016, I.R. of IRAN, Tehran
29
وحید عرب یار محمدی، اباصلت حسین زاده کلاگر، آزاده ولی نتایج عمران، مریم مهاجرانی، فرشاد صحبت زاده لنبر (1395) مقایسه اثر باکتری کشی پلاسمای سرد فشار اتمسفری انتقالی با تست انتشار آنتی بیوتیک روی باکتری اشرشیا کولای چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، ایران¡ یزد
30
Vahid Arabyarmohammadi, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Azadeh Valinataj Omran, Maryam Mohadjerani, farshad Sohbaztadeh Lonbar (2016) Compare of the Bactericidal Effect of Transported Atmospheric Non-thermal Plasma and Antibiotics Diffusion Assay on Escherichia coli Bacteria The 4th Conference of Engineering and Physics Plasma (EPP), I.R. IRAN, University of Yazd, Yazd, Iran.
31
Atefeh REZAEIAN, Abasalt Hosseinzadeh Colagar, Mohammad Karimian (2016) Association of CpG islands methylation of the MTHFR gene promoter region with risk of male infertility ISERB 2016, I.R. of IRAN, Tehran
32
معصومه دیلمی، اباصلت حسین زاده کلاگر، الهام رضایی مهر، فرشاد صحبت زاده لنبر (1394) بررسی اثرات پلاسمای سرد اتمسفری در پروتئین های شیر گاوی اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، ایران¡ تهران
33
الهام رضایی مهر، فرشاد صحبت زاده لنبر، اباصلت حسین زاده کلاگر، سید امید علوی (1394) بررسی اثر پلاسمای سد دی الکتریک اتمسفری بر غیرفعال سازی میکروارگانیسم ها در شیر سومین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما، 31 اردیبهشت تا 1 خرداد 1394، دانشگاه تبریز، ایران¡ تبریز
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
ندا غلامی، اباصلت حسین زاده کلاگر، فرشاد صحبت زاده لنبر، محمد حسین سینکا کریمی (1397) بررسی اثرات شارش پلاسمای سرد اتمسفری روی کرم خاکی: سطح TAC و MDA سلومی، آپوپتوز سلولی و بازسازی بافتی
2
فرشته جوزق کار، اباصلت حسین زاده کلاگر، فرامرز مهرنژاد، عماد الدین موئودی (1397) بررسی ارتباط پلی مورفیسم های دو ژن HNF1B و LMTK2 با خطر ابتلا به سرطان پروستات
3
4
معصومه صالحی دون، اباصلت حسین زاده کلاگر، فرامرز مهرنژاد (1397) بررسی پلی مورفیسم های A511G و A853G رسپتور لپتین با خطر ابتلا به سقط مکرر جنین در زنان ایران
5
حمیدرضا رضازاده، ماریا کرد جمشیدی، اباصلت حسین زاده کلاگر، فریال احمدی (1397) امکان سنجی طراحی جداره ساختمان برای کاهش میزان آلودگی هوا با استفاده از میکرو ارگانیسم
6
7
8
9
10
11
فرشته صفری، باقر سیدعلیپور، ذکیه کشاورزی، اباصلت حسین زاده کلاگر (1396) بررسی اثرات عصاره زرین گیاه بر کولیت اولسراتیو القا شده توسط استیک اسید در موش های صحرایی نر
12
صدیقه شهبازی، امین قادی، فرشاد صحبت زاده لنبر، اباصلت حسین زاده کلاگر (1396) بررسی اثر پلاسمای غیر حرارتی در پاستوریزاسیون و خواص آبمیوه
13
14
15
16
17
محسن احمدپور، حسین وارسته مرادی، حمیدرضا رضایی، اباصلت حسین زاده کلاگر، محمدعلی عشاقی (1395) ژنتیک سیمای سرزمین جربیل بزرگ (Rhombomys opimus) در شمال شرق ایران (Landscape Genetic of Great Gerbil (Rhombomys opimus) in North East of Iran)
18
19
20
21
22
23
24
25
26
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی