29 اسفند 1401
ماشاء اله متين فر

ماشاء اله متین فر

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه مازندران، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی، کد پستی: 95447-47416
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن: 35302496
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی

تحصیلات

  • دکترای تخصصی ریاضی کاربردی- آنالیز عددی ، دانشگاه دولتی لومونتسف مسکو ، روسیه (1379 - 1383)
  • فوق لیسانس ریاضی محض - جبر ، دانشگاه اصفهان ، ایران (1368 - 1372)
    عنوان پایان‌نامه: گروههای مرتبه - انتقالی
  • لیسانس دبیری ریاضی ، خوارزمی تهران ، ایران (1363 - 1368)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
- -, Mashallah Matinfar, Mostafa Eslami (2022) Bivariate Chebyshev Polynomials to Solve Time-Fractional Linear and Nonlinear KdV Equations Journal of Mathematics: 6554221; 6554221
2
Mostafa Eslami, - -, Mashallah Matinfar, mohammad Mirzazadeh, - -, - - (2021) A nonlinear Schrödinger equation describing the polarization mode and its chirped optical solitons OPTICAL AND QUANTUM ELECTRONICS: 53; 314
3
4
ماشاء اله متین فر، مریم مهدوی شیرازی، محمد ملاعلی پور (1398) Analysis of bi-directional FG porous sandwich beams in hygrothermal environment resting on winkler/pasternak foundation, based on the layerwise theory and Chebyshev Tau method journal of stress analysis: 4; 137-150
5
Mashallah Matinfar, Masoumeh Pourabd (2018) Modified moving least squares method for two-dimensional linear and nonlinear systems of integral equations Computational and Applied Mathematics: 37(5); 5857–5875
6
Mashallah Matinfar, Abbas Riahifar (2018) Application of Laguerre Polynomials for Solving Infinite Boundary Integro-Differential Equations international journal of industrial mathematics: 10(2); 143-149
7
Mashallah Matinfar, Abbas Riahifar (2016) A matrix method for system of integro-differential equations by using generalized Laguerre polynomials iranian journal of numerical analysis and optimization: 6(2); 85-97
8
Yadollah Ordokhani, Elham Taghizadeh, Dariush Behmardi, Mashallah Matinfar (2016) Exponential Stability of Linear Systems with Multiple Time Delays پژوهش های ریاضی: 2(1); 69-78
9
Mashallah Matinfar, Masoumeh Pourabd (2015) Moving least square for systems of integral equations APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION: 270; 879-889
10
Mashallah Matinfar, Mostafa Eslami, S Roshandel (2015) The first integral method to study the (2+ 1)-dimensional Jaulent–Miodek equations PRAMANA: 85, Issue 4,; 593-603
11
Mashallah Matinfar, Abbas Riahifar, Hamideh Abdollahi Lashaki (2015) A Strong Computational Method for Solving of System of Infinite Boundary Integro-Differential Equations International Journal of Mathematical Modelling & Computations: 5; 251-258
12
Mashallah Matinfar, Abbas Riahifar (2015) Analytical-approximate solution for nonlinear Volterra integro-differential equations Journal of Linear and Topological Algebra: 4; 217-228
13
14
Mashallah Matinfar, Abbas Riahifar (2015) Numerical solution of Fredholm integral-differential equations on unbounded domain Journal of Linear and Topological Algebra: 4(1); 43-52
مقاله ارائه‌شده
1
ماشاء اله متین فر، مصطفی اسلامی، سحر محسن آبادی (1397) حل دستگاه های معادلات دیفرانسیل کسری خطی با روش تکرار کسری اولین همایش ملی ریاضی و آمار دانشگاه گنبد کاووس، ایران¡ گنبد کاووس
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
مرضیه خضرایی، ماشاء اله متین فر، اله بخش یزدانی چراتی (1395) M- ماتریس و خواصی از آن و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل معمولی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!